Se salmens tekst:
198. Lyksalig endte da min fre...
Vælg melodi:
 Morten Nyord 1999
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Ambrosius Christoffersen Stub

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. sit lives kors, sit korses plage – her bruges ordet „kors“ både som begreb for tilværel­sens modgang og konkret om Kristi kors på Golgata / 3. hårde bånd – tunge lænker / 6. levere – overlade, give. Det syvende og sidste korsord, Luk 23,46.

2

1. du levende, som har din død i hælen – udsagn med dobbelt betydning, dels at døden altid er nærværende, dels en association til menneskets og slangens forbandelse i 1 Mos 3,15 / 3. løst ind – indløst, betalt / 4. sov hen – dø blot / 5. Den sjæl Gud tager selv imod – den, som Gud selv tager imod, har overvundet døden.

3

4. Får da mit faldne mål ej ført dem ud for smerte … – Hvis min svigtende, ufuldkomne (syndefaldne) evne til at tale, på grund af smerte, ikke får udført det forehavende at gen­tage Jesu ord om at befale sjæl og ånd i Guds hånd, så skal mit sidste åndedrag være hjertets genlyd af dem.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

198

Lyksalig endte da min frelser sine dage
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Morten Nyord 1999

1

Lyksalig endte da min frelser sine dage,
sit lives kors, sit korses plage,
hans sjæl er løst af alle hårde bånd;
hans røst var himmelhøj og sød før livets ende,
han råbte: Fader! o, min ånd
vil jeg levere dig i hænde.

2

Hør til, du levende, som har din død i hælen,
lær her at dø og frelse sjælen,
som blev så surt og dyrt løst ind ved Jesu blod,
sov hen med Jesu ord i hjertet og i munden!
Den sjæl, Gud tager selv imod,
har døden evig overvunden.

3

Mit liv i nød og død, min Jesus, du, der døde!
Hjælp mig at gå min død i møde
og give Gud min sjæl ved dine egne ord!
Får da mit faldne mål1 ej ført dem ud
for smerte,
så er mit sidste suk på jord
din stemmes ekko i Guds hjerte.

Luk 23,46
Ambrosius Stub 1754-1758.

1 tale