Se salmens tekst:
186. Ingen højhed, ingen ære
Vælg melodi:
 Genève 1551
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. højhed – ophøjethed af guddommelig art / 2. slig – sådan / 8. synde-prikke – plet af synd.

2

1. helgen – helgener. også haver – har også / 2. Adams kød og klæder – menneskets vilkår / 4. i lerkar – 2 Kor 4,7. Billede på menneskets skrøbelighed / 8. røg og avner – billede på det ustabile og unyttige, som går til grunde, Matt 3,12.

3

4. hjerte, bryst og barm – tre ord, som angiver hjerteregionens indre og ydre, og således beskriver kærligheden både som følelse og som ydre gestus. Her er ikke blot tale om den sproglige information, at Peter gjorde sit hjerte koldt overfor Jesus, men tillige antydet, hvorledes hans kropssprog har afspejlet fornægtelsen. Ordvalget er bevidst gjort for at fremme den dramatiske effekt i salmen / 5. en pige – tjenestepige, Matt 26,69 / 6. det Guds lam – klassisk symbol for Jesus, som måtte lide døden for verdens frelse, Joh 1,29,36. ApG 8,32. 1 Pet 1,19. Åb 5,12; 21,22; 22,1 (se nr. 439) / 8. méned – falsk vidnesbyrd. forfæg­ter – forsva­rer sig.

4

2-3. Peder ej kender gang i sine synder – Peter kan ikke styre sin synd / 5. svær’ – sværger på.

5

1-2. en klippe, Guds kirke bygges på? – Matt 16,18 / 3. glippe – svigte / 4. og i storm ej bedre stå – Kingo hentyder til en anden bibelsk beretning om Peters svaghed, Matt 14,28f. / 5. Nej, vor Jesus klippen er – Matt 7,24f. sammenholdt med 1 Kor 3,10f. Også 1 Kor 10.4.

6

1. sorrig og elende – sorg og elendighed / 8. så dit sande ord han mindes – Luk 22,61.

7

1. trende – tre. Tre gange fornægtede Peter Jesus, Luk 22,54f. / 2. forsvor – Matt 26,74 / 5. overløbe – overgår i mængde.

8

1. Vel kan jeg i synden rende – jeg kan gøre god fart og fremgang i syndighed / 2. som en modig hest i strid – Jer 8,6.

9

5. mig og ej – heller ikke mig. forsmå – afvise og ringeagte / 6. ihvor højt – hvor højt end. går på – udstrækker sig.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

186

Ingen højhed, ingen ære
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Jesus, dine dybe vunder

1

Ingen højhed, ingen ære,
ingen slig fuldkommenhed
kan der under solen være,
at den sig forsikret ved
mod at gøre syndefald.
Intet embed, intet kald
er så helligt, at det ikke
dog kan få en synde-prikke.

2

Store helgen også haver
Adams kød og klæder på,
deres høje himmelgaver
de i lerkar bære må.1
Kom og se, hvor Peder faldt,
da det om hans troskab gjaldt!
Jesus da hans løfter savner,
de fløj bort som røg og avner.

3

Han ved ilden, når han gyser,
véd sig vel at gøre varm,
men Guds kærlighed dog fryser
i hans hjerte, bryst og barm.
Når en pige spørger ham,
om han kendte det Guds Lam,
han tre gange Jesus nægter,
ja, med méned sig forfægter.

4

Hanen galer og forkynder
nattens gang, men Peder ej
kender gang i sine synder,
han er på den brede vej,
han forbander sig og svær',
at ham Jesus fremmed er,
og just i hans synd og laster
Jesus øje på ham kaster.

5

Peder, er du da en klippe,
som Guds kirke bygges på?2
Hvor kan du da sådan glippe
og i storm ej bedre stå?
Nej! Vor Jesus klippen er,
og hans ord, som alting bær'.
Han står fast og aldrig rykkes,
på hans ord Guds kirke bygges.

6

Ingen sorrig og elende
dig, o Jesus, hindre kan;
du dit øje hen vil vende
på den usle, faldne mand.
Han og mærked, at du så
alt, hvad i hans hjerte lå,
og hvad skyld der i ham findes,
så dit sande ord han mindes.

7

Han dig nægted trende gange
og forsvor sin hjerte Gud.
Mine fald de er så mange
mod hvert Lovens ord og bud,
at de overløbe kan
stjerners tal og havets vand;
mund og tunge, hjerte, øje
sig fra dig til verden bøje.

8

Vel kan jeg i synden rende
som en modig hest i strid,3
men at jeg mig om kan vende,
det formår ej al min flid.
Vend dig derfor til mig så
med din nåde, at jeg må
af dit Guddoms-øje skue
kraften af din nåde-lue!

9

Peder faldt og blev oprettet
ved din nådes store arm;
o min Jesus, det har lettet
syndestenen i min barm.
Du vil mig og ej forsmå,
ihvor højt min synd går på;
vær med trøstens Ånd til stede,
lær mig kun som han at græde!

Matt 26,69-75. Lidelseshistorien. Afsnit 7.
Thomas Kingo 1689.

1 2 Kor 4,7

2 Matt 16,18

3 Jer 8,6