HØR melodien

Se salmens tekst:
184. Mørket skjuler jorderige
Vælg melodi:
 Genève 1551
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Mørket skjuler jorderige – gengiver Es 60,2 i datidens bibelovers. (se nr. 357.2) og hentyder også til Jesu ord til dem, der kom for at arrestere ham, Luk 22,53 / 2. for hånd – umiddelbart forestående / 4. lægge … hen i bånd – tage til fange / 5. slig – en sådan / 6. haver lukt – har lukket / 8. nattens skændsel – mørkets uærlige gerninger, Matt 26,48-49,60.

2

3. i åg med Satan – som slave under Djævelen, jfr. 2 Kor 6,14 / 6. skarn og skalke – skidtfolk og uærlige / 7. de største præsters svende – jødernes ypperstepræsters tjenere, Matt 26,47 / 8. og hans ondskab skal betjene – som villige redskaber for Satan.

3

1. Blus og lamper – fakler og lygter, Joh 18,3 / 2. Satans brand – helvede, Satans luende ondskab / 3. stænger – stokke og knipler, Matt 26,47. Mark 14,65.

4

1. Hjerte Jesus – ældre tiltaleform: Kæreste Jesus! / 5. mulm og mørk – uigennemsigtigt mørke / 6. helvedørk – Kingo bruger ørkenen som billede på Djævelens sted flere gange; formodentlig inspireret af beretningen om Jesu fristelse, Luk 4,1-13. Se også nr. 718.1.

5

2. et mørkheds barn – et syndigt, dødeligt menneske. Udtrykket er antagelig bevidst udformet som modbillede til skriftordet: „Troer paa Liuset, dend Stund I det haffue, at I kunde være Liusens Børn“ Joh 12,36. Dette skriftsted dannede udgangsmotto i alle de danske reformationsbibler, og spillede således en central rolle i reformationsårhundredet som udsagn om de evangeliske, der nu stod i „Evangelii klare Dag“ overfor pavedømmets nat. På Kingos tid var sagen dog knap så enkel; nu skulle der mere til, for syndens mørke var jo tillige indeni hvert enkelt menneske / 6. bød – tilbød.

6

2. antastet – anholdt / 8. den helvedulv og drage – Djævelen, Åb 12.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

184

Mørket skjuler jorderige
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Jesus, dine dybe vunder

1

Mørket skjuler jorderige,
natten den er nu for hånd,
mørket solen vil bekrige,
lægge Jesus hen i bånd.
Slig en nat var aldrig før,
Himlen haver lukt sin dør,
Jesus, al vor sol og ære,
skal nu nattens skændsel bære.

2

Den forræder Judas tager
mørkheds våben villig på
og i åg med Satan drager,
som udi hans hjerte lå;
han en skare samlet får:
skarn og skalke, som nu går
med de største præsters svende
og hans ondskab skal betjene.

3

Blus og lamper er nu tændte
med en ild fra Satans brand,
spyd og stænger er nu vendte
mod den værgeløse mand.
Dog ej blus, ej spyd og stang
fanger Jesus denne gang,
men et kys, en kærlig mine
ham forråder til hans pine.

4

Hjerte Jesus, kære broder,
lysets Herre, hvorfor skal
natten, syndens mørke moder,
natten, lasters skjul og dal,
dække dig med mulm og mørk?
Hvorfor skal af Helved-ørk
hine grumme ulve springe,
dig til gravens mørke bringe?

5

O min Jesus, o, jeg mindes,
at jeg er et mørkheds barn
og blandt deres tal skal findes,
som i syndens nattegarn
viklet var til evig død,
derfor du dig villig bød
for min sjæles lys at våge
udi døds og nattens tåge.

6

Gid de blus, de spyd og stænger,
hvormed du antastet blev,
stedse mig i sindet hænger,
thi de mig en frihed skrev,
at Guds lys for mig går op
frelser både sjæl og krop
fra hvert slag og syndeplage
af den Helved-ulv og drage.

7

Er du da en fange blevet?
Vel! Jeg og en fange var,
dog ved dine bånd er revet
fra de lænker, som jeg bar.
Jeg er blevet fri ved dig,
bind mig til dig hjertelig,
og lad mig, o store fange,
med dig ind til livet gange!

Matt 26,46-52. Lidelseshistorien. Afsnit 3-4.
Thomas Kingo 1689.