Se salmens tekst:
179. Herren god, som uden græ...
Vælg melodi:
 Knud Jeppesen 1930
 Johann Crüger 1649
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. som uden grænser – Grundtvig brugte ofte Det nye Testamentes græske grundtekst som udgangspunkt for sin salmedigtning. I indledningen til Johannesevangeliets beretning om Jesus og disciplene skærtorsdag, er Joh 13,1 oversat: „han elskede dem indtil det sidste“ – for at rumme den dobbelte betydning „indtil enden“ eller „til det yderste“. Grundtvig har ladet salmen tage farve af den sidstnævnte forståelsesmulighed / 2. haver – har / 5. fri og trælle – frie og slavebundne, Gal 3,28 / 6. tør – kan, må. sig blandt hans venner tælle – regne sig blandt dem, der har umiddelbar adgang til Gud.

2

3. i hans byrd – fødsel, herkomst ApG 17,28-29. dyd – er er ikke et karaktertræk, men betyder nærmest dåd eller kraft / 5. – således

3

3. naglede til korset dommen – Kol 2,14 / 4. og opgav for os din ånd – døde, Matt 27,50. Mark 15,37. Luk 23,46. Joh 19.30 / 6. dit – Kristi kød og blod; hentyder til Nadveren. blev nytårsgaven – Grundtvig bruger nytåret som billede på „kødets opstandelse og det evige liv“.

4

1. nåde over nåde – nåde til overflod, Joh 1,16. Ef 3,19 / 5. oplader – åbner.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

179

Herren god, som uden grænser
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Bøj, o Helligånd, os alle
Herre, jeg har handlet ilde

1

Herren god, som uden grænser
elsker dem, han haver kær,
ingen forskel hos dem ænser,
ønsker sig dem lige nær;
lige dristig fri og trælle
tør sig blandt hans venner tælle.

2

Det er stort, hvad Herren byder:
del i alt, hvad der er hans,
i hans byrd og i hans dyder,
i hans død og i hans glans;
men det så ham bedst behager,
heller giver han end tager.

3

Derfor tusindfold velkommen,
du, som med din egen hånd
naglede til korset dommen1
og opgav for os din ånd,
bar vort kød og blod til graven,
medens dit blev nytårsgaven.

4

Det var nåde over nåde,
at du med os bytted så,
det er kærlighedens gåde,
at det bytte lod sig nå;
og kun kærlighed oplader
øje vort for Søn og Fader.

N.F.S. Grundtvig 1833.

1 Kol 2, 14