Se salmens tekst:
177. Kom, sandheds konge, Kris...
Vælg melodi:
 Strassburg 1525
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Caspar Johannes Boye

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. sandheds konge – Joh 18,37. Kristus – NT’s græske gengivelse af det hebraiske: ‘messias’ – den salvede; betegnelsen for den præstekonge, som skal komme for at udfri Israel, og genoprette Guds retfærdige, salige kongedømme / 6,10. syndens frygt … verdens frygt – frygt for synden og verdens tillokkelser / 9. lad palmen grønnes – sejrs- og livssymbol, Job 15,32. Joh 12,13.

2

1. sorgens mester – Af versets øvrige tema fremgår det, at digteren tænker på beretningen om Jesu opvækkelse af enkens søn, der gengav moderen livsglæden, Luk 7,11f.  / 4. begærte – begærede, ønskede og søgte. I verden leder man forgæves efter freden, men Jesus har den, Joh 14,27. 16,33 / 5. klædt i sort – i sørgedragt / 9. hosianna – ‘Frels dog!’, Sl 118,25; brugt som hyldest- og glædesråb ved kongens komme, Matt 21,9.

3

1. livets fyrste – ApG 3,15 / 6. hisset – i det hinsidige, på den anden side døden. mellem skyens ild – Kristi genkomst, Matt 24,30; 26,64. 1 Kor 3,13. 2 Pet 3,7f. Åb 20,9f.  / 8. for dig har ingen ros og ret – stillet overfor Kristi dom, har ingen fortjeneste eller retfærdighed i sig selv, 1 Kor 1,29 / 9. regnskab – Rom 9,28.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

177

Kom, sandheds konge, Kristus, kom
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Her ser jeg da et lam at gå

1

Kom, sandheds konge, Kristus, kom,
ind i min sjæl du drage,
min hjertefred det gælder om
i disse stridens dage!
Så tit er sindet alt for trygt,
og ængstes det af syndens frygt,
gør død og dom det bange;
ak, løs mig ud af syndens bånd,
lad palmen grønnes i min hånd,
gør verdens frygt til fange!

2

Kom, sorgens mester, drag du ind,
jeg åbner dig mit hjerte,
forgæves dog det tunge sind
hos verden fred begærte!
Går al min tanke klædt i sort,
du rejser, som i Nains port,
mit håb fra dødens båre;
jeg ser igen min tabte trøst,
mit hosiannas fryderøst
frembryder med min tåre.

3

Kom, livets fyrste, før min sag
mod gravens mørke hære,
er du mig nær, skal dødens dag
en palme-søndag være!
O Herre Kristus, vær mig mild,
når hisset, mellem skyens ild,
i herlighed du kommer;
for dig har ingen ros og ret;
gør du mit tunge regnskab let,
og vær en nådig dommer!

C.J. Boye 1835.