00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo
Jakob Peter Mynster

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

3. enddog – på trods af.

2

1. med guddoms-øje – hentyder til Jesu forudviden om sin død, Joh 16,16f.

3

1. fri i sinde – Kingo selv skrev „frek i sinde“ – altså frimodig. Ændringen skete allerede i Kingos salmebog 1699, og ligner ændringen i nr. 171 ‘Over Kedron Jesus træder’, hvor Kingos salmebog 1699 lader Jesus gå ind til sjælekampen i Getsemane Have „med frivillig Aand og Mood“. Selvom man, på grund af ændret betydning i sprogbrugen, ikke længere kan bruge Kingos „frek“, ses det dog tydeligt, hvordan selv en mindre forandring giver en forkert nuance i meningen. Der er jo netop ikke, hverken i NT eller hos Kingo, tale om, at Jesus frejdigt og bedrevidende begav sig til sin lidelse og død.

4

2. syndebunden træl – en træl er en slave med lænke om halsen. Her, i overført betydning, det menneske, der er lænket til synden. Et skarpsindigt ordvalg, som skaber et sigende billede: – Forsøger man at slide sig løs fra synden, kvæler den én. Altså kan kun en udefra kommende magt befri det syndebundne menneske. Luk 4,18. Joh 8,34f.

5

3-4. gavne dig med sin blodig’ sved – der hentydes til Jesu åndelige kamp i Getsemane, hvor Lukasevangeliet beskriver hans sved, Luk 22,44. Kingo indarbejder den medicinske erfaring, at stærk sved kan være lægende; i dette tilfælde som et stedfortrædende fænomen.

6

4. drot – konge.

7

3. nogenlunde – betød på Kingos tid: ‘på nogen, dvs. nogen som helst, måde’ – ikke, som i dag: ‘middelmådigt’.

8

1. mine klæder – jfr. Matt 21,8 / 4. bered – beredt, rede til.

9

1. og – også. mine palmer – jfr. Joh 12,13 / 2. ærens konge – Sl 24,7-10.

10

1. hosianna – hebraisk hyldestråb: Frels nu! Matt 21, 9. Sl 118,25 / 2-3. Gak / min død at undertvinge – Gå, drag afsted, for at besejre min død.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Påske

176

Se, hvor nu Jesus træder
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Dansk visemelodi / Anders Arrebo 1627
Min død er mig til gode

1

Se, hvor nu Jesus træder
hen til den morderstad,
enddog man ham bereder
så grumt et blodebad.

2

Enddog med Guddoms-øje
sit fængsel, kors og nød
forud han skuer nøje,
ja, ser sin visse død.

3

Dog vil han fri i sinde
mod sine fjender gå;
han ved, han skal dem binde
og evig sejer få.

4

Her er han, som vil løse
hver syndebunden træl;
her er han, som vil øse
trøst i hver bange sjæl.

5

Her er han, som vil favne
dig med sin kærlighed;
her er han, som vil gavne
dig med sin blodig sved.

6

Her er han, som vil bære
en tornekrans for dig,
her er han, som skal være
din drot evindelig.

7

O Jesus, gid jeg kunne,
som jeg så gerne vil,
dig ære nogenlunde,
hjælp du mig selv dertil!

8

Jeg gerne mine klæder
vil for dig lægge ned,
jeg med i flokken træder,
som er til tak bered.

9

Jeg bær' og mine palmer
til ærens konge frem;
jeg sjunger mine salmer,
o Jesus, hør dog dem!

10

Vort hosianna klinge!
Du ærens konge, gak
vor død at undertvinge
og hav så evig tak!

Matt 21,1-9
Thomas Kingo 1689. J.P. Mynster 1845.