HØR melodien

Se salmens tekst:
170. Fra verdens morgenstund u...
Vælg melodi:
 Førreformatorisk/Nürnber...
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo
Bernhard Severin Ingemann

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. vide – vidt omkring.

2

1. årle – tidligt om morgenen / 2. lod oplede – fandt frem til / 3. bærer dagens byrde om – arbejder hele dagen / 4. vansmægter – døjer, udholder / 6. end de, først Herren kaldte på – de, Herren først tilkaldte sidst på dagen.

3

2. foruden mål og ende – Guds nåde er umålelig og uendelig / 3. den sidste gør den første lig – Gud stiller den sidste lige med den første / 4. – således / 6. sin del – sin arv.

4

1. al vor dåd – alt det, vi udretter / 3. vort anslag – vore planer. vort hjertes råd – hjertets beslutninger, og bedste mening.

5

3. vist – sikkert, uden tvivl / 4.  for Herrens stol og sæde – foran Guds trone og dommersæde.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu liv

170

Fra verdens morgenstund udgår
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Guds Søn kom ned fra Himmerig

1

Fra verdens morgenstund udgår
Guds nådes kald så vide,
hans store vingård åben står,
mens dagens timer skride;
han kalder altid fler og fler,
mod aftenstund han til dem ser,
så er det lønningstide.

2

De, som på arbejd årle kom,
som Herren lod oplede,
som bærer dagens byrde om,
vansmægter i dens hede,
de venter større løn at få
end de, først Herren kaldte på
en stund, før sol var nede.

3

Men Gud, som er på nåde rig
foruden mål og ende,
den sidste gør den første lig
og giver så til kende,
at gerning ej fortjene kan
sin del udi Guds Himmel-land,
hans nåde det skal sende.

4

O Gud, hvad er dog al vor dåd,
vor tanke og vor tale,
vort anslag og vort hjertes råd,
når skønnest vi dem male?
Når du os i dit lys beser,
da er vort guld kun ringe ler,
hvoraf så højt vi prale.

5

Dog, Jesus Krist, vi venter på
vor del i Herrens glæde,
den skal vi vist af nåde få
for Herrens stol og sæde,
for, Jesus, din retfærdighed
og døden, som for os du led;
det er vor tro og glæde.

Matt 20,1-16
Thomas Kingo 1689.
B.S. Ingemann 1854. Bearbejdet 1951.