Se salmens tekst:
169. Kommer hid kun med de sm...
Vælg melodi:
 Førreformatorisk melodi/H...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Kommer hid kun – Kom blot herhen, jf. Mark 10,14 / 6. bedrøver – skuffer, forbryder sig imod, jf. Matt 12,32. Mark 3,29. Luk 12,10 / 7. laster – klager over. ledebånd – egtl. gå-sele, her som billede på Guds førelse af mennesker.

2

jf. Joh 3,5-6 / 4. bånd – lænker, fangenskab.

3

1. Bærer – opfordring: Bær! / 4. jf. Matt 3,11. Mark 1,8. Joh 1,33. ApG 1,5 / 6. i sine klæder svøbt – billedligt om at modtage Kristus i dåben, jf. Rom 13,14. Gal 3,27 / 7. jf. Mark 16,16 og nr. 442.

4

1-4. jf. Matt 18,3f. 19,14 / 2. hvor – hvem / 5-7. jf. Mark 10,15 / 6. bryster – hævder.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu liv

169

Kommer hid kun med de små
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Mæt min sjæl, o Jesus sød

1

Kommer hid kun med de små,
som ej godt og ondt forstå,
i hvis mund ej findes svig,
just til dem er Himmerig;
deres sjæl er i Guds hånd,
de bedrøver ej Guds Ånd,
laster ej hans ledebånd.

2

Født af kødet er dog kød,1
frugt af synd og frø til død,
fødsel kun af vand og Ånd
løser synds og dødens bånd;
kun i den oplukker sig
ved et ord vidunderlig
døren til Guds Himmerig!

3

Bærer da de små til ham,
som borttog vor synd og skam,
som har livet i sin hånd,
døber med den Helligånd,
har fra døden dyrekøbt,
har i sine klæder svøbt
hver, som tror og bliver døbt.

4

Jesus kalder ad de små,
hvo tør dem i vejen stå?
Sønnen i sin Faders navn
åbner dem sin frelserfavn,
lukker til sit Himmerig
for enhver, som bryster sig,
vil ej være barnet lig.

5

Fader, Søn og Helligånd,
led de små i troens bånd,
gå du selv med dem i pagt
imod synds og dødens magt!
Gem dem i din Guddoms-favn,
før dem frelst til fredens havn,
saliggør dem i dit navn!

N.F.S. Grundtvig 1836 og 1844.

1 Joh. 3, 5-6