Se salmens tekst:
168. Hyrden er én, og så han...
Vælg melodi:
 Ludvig Matthias Lindeman 1...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Hyrden er én og så hans hjord – Joh 10,16. og så – på samme måde / 2. er end fuldmange hans folde – som billedordet om Faderhuset, der har mange boliger, er kirkens forskellighed her skildret som mange fårefolde, men der er kun én hyrde: Sønnen / 3. enbåren – eneste fødte / 4. Sønnen skal alting beholde – Joh 6,39; 18,9 / 5. Sønnen er sandhed først og sidst – Joh 14,6; 18,37.

2

Som en bibelsk pastorale, et kristeligt hyrdedigt, skildrer verset kirkens og gudstjenestens virkelighed som et landskab, hvor fårene vandes i dåben og bespises ved nadveren.

3

2. haver – har / 3. dyrt har han købt den med sit blod – ApG 20,28. 1 Pet 1,18f.. Åb 5,9 / 4. sanket på vildsomme veje – hjorden er samlet af den hyrde, som forlader den sikre flok og finder det vildfarne får Joh 10,11-12. Luk 15,4-7 / 6. altid med staven „liflighed“ – hentyder til Zak 11,7, hvor symbolforkyndelsen om slette konger, der prisgiver deres folk som dårlige hyrder, omtaler to hyrdestave med navne – „Skønhed“ og „Bånd“ – Symboler for frihed og slaveri. Grundtvig tager frihedssymbolet op, og lægger det i hånden på Det nye Testamentes hyrde.

4

Verset indledes med en samtidskritik / 3. tidens fylde – Kristi komme / 6. med lynets fart – Matt 24,27 / 7. himmelblå ere hans telte – en paradisvision, som kan føres tilbage til Grundtvigs store digt „Nyaars-Morgen“, 1824; VIII, 258:  

       Ja, her vil jeg kvæde
       Min Havfrue-Sang,
       Med Graad og med Glæde,
       Med bølgende Klang,
       Til Klipperne smelte,
       Og himmelblaa Telte
       Jeg seer i de Levendes Land!
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu liv

168

Hyrden er én, og så hans hjord
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Kirken den er et gammelt hus

1

Hyrden er én, og så hans hjord,
er end fuldmange hans folde,
enbåren i sin Faders gård
Sønnen skal alting beholde;
Sønnen er sandhed, først og sidst,
virkelig være, her og hist,
kan kun, hvad sandhed besjæler.

2

Kilden er én, og floden med,
er end småbækkene mange,
engene er ved flodens bred
alle de skønne græsgange;
kilde og flod er dåbens ord,
engene er vor Herres bord,
føden er kærligheds fylde.

3

Jesus han er den hyrde god,
som haver hjorden til eje,
dyrt har han købt den med sit blod,
sanket på vildsomme veje;
driver sin hjord han op og ned,
altid med staven »Liflighed«1
vogter han flokkene sine.

4

Tidernes løb er sent og sært,
hyrdernes tid synes omme,
dog har os tidens fylde lært,
senest den bedste kan komme;
hyrden, som spået soleklart,
kommer igen med lynets fart,
himmelblå ere hans telte.

Joh 10,14-16
N.F.S. Grundtvig 1855.

1 Zak 11, 7