Se salmens tekst:
166. Så skal dog Satans rige
Vælg melodi:
 Hamburg 1598
 Visemelodi/Joachim Magdebu...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

7. ved Guds finger – Luk 11,20 / 8. hånlig pakke sig – Djævelen må gå sin vej med hån og skam.

2

6. og – også / 8. Guds lov – lovsangen for Guds gerninger. himmel-art – ligesom lovsangen i himlene.

3

1. rømme – flygte fra / 3. i tømme – Gud holder Satan i kort snor / 7. afføre – fratage / 8. han agter dem som strå – Gud regner Djævelens våben for uskadelige.

4

3. hart – hårdt. berender – angriber, løber stormløb mod / 4. at bringe mig i åg – for at lægge byrder og lænker på mig / 5. Hvert lem og ledemod – alle kroppens lemmer og led / 6. træskelig – med list, lumsk, forræderisk. bestrider – bekæmper, fører krig mod.

5

Der skal underforstås et „for at“ mellem første og anden verslinie, mellem tredje og fjerde, og mellem sjette og syvende linie / 4. mørkheds dal – Sl 23,4 / 8. ve – smerte og jammer.

6

1. dagligdags – hver dag / 2. et hjertens fodefald – med al vilje og følelse falde på knæ for Guds fødder / 3. ligge Gud i øre – bede uophørlig / 4. kald – kalden / 5-6. med Jesu blod mig daglig vil bestænke – billedet er hentet fra GT, hvor Moses efter at have ofret et dyr ved indgåelsen af den gamle pagt mellem Gud og Israels folk, stænkede blodet fra offerdyret på de forsamlede, 2 Mos 24,8. Salmen overfører dette billede på Kristus, som den, hvis blod betegner den nye pagt, 1 Pet 1,2. Hebr 10,22; 12,24 / 8.  forkrænke – svække, spolere.

7

1. og – tillige / 3. styrk mig i din tro – i troen på dig / 5. O Gud, mig selv bered – Gud, vil du selv danne og behandle mig, så jeg kan høre dit ord / 6. – således.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu liv

166

Så skal dog Satans rige
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Jeg vil din pris udsjunge
Guds godhed vil vi prise

1

Så skal dog Satans rige
aldeles kastes om,
Gud vil det selv bekrige
ved Jesu magt og dom.
Han skal evindelig
med al sin magt beskæmmes,
ja, ved Guds finger tæmmes
og hånlig pakke sig.

2

Om han end mund og mæle
med sine Helved-bånd,
tilsnøre kan og kvæle,
dog kan vor Jesu hånd
hans knuder løse snart,
at og den stummes tunge
skal tale og udsjunge
Guds lov med Himmel-art.

3

Sin fæstning må han rømme
og skamfuld vige bort,
Gud holder ham i tømme
og gør ham stien kort.
Hans Helved-våben må
ej sjælen skade gøre,
Gud kan ham dem afføre,
han agter dem som strå.

4

O Jesus, o, du kender,
hvor ofte Satan dog
min fæstning hart berender 1
at bringe mig i åg.
Hvert lem og ledemod
han træskelig bestrider
og ind ved synden glider
i mine ben og blod.

5

Nu vil han tungen binde,
den Gud ej prise skal,
nu vil han øjet blinde,
at jeg i mørkheds dal
ej nådens lys skal se.
Nu døver han mit øre,
jeg ej Guds ord skal høre
at lindre sjælens ve.

6

Jeg dagligdags vil gøre
et hjertens fodefald
og ligge Gud i øre
med bønnesuk og kald,
at han med Jesu blod
mig daglig vil bestænke
og Satans magt forkrænke2
og ruske den fra rod.

7

Gud bør og ene have
mit hjertes hele bo.
Kom, Jesus, tag den gave,
og styrk mig i din tro!
O Gud, mig selv bered,
og åbne så mit øre,
at jeg dit ord kan høre,
min sjæl til salighed.

Luk 11,14-28
Thomas Kingo 1689.

1 bestormer

2 nedbryde