HØR melodien

Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmen



Søg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

Slutningen af verset kan være vanskelig at forstå. Meningen er: Kun Guds sandhed og nåde råder i fællesskab for den tunge, der formede Guds Søns ord, da de blev udtalt her på jorden.

2

1. Konger og profeter – Luk 10,24 / 2. eders kår – jeres virkelighed / 4. gyldenår – herligt, lykkeligt år, se til nr. 78.7.

3

1. Held os – Vi er heldige! kristne på det jævne – almindelige kristne (der ikke, som apostle og disciple har set og hørt frelseren med egne øjne og ører) / 3. kirkestævne – kirkestævnet var før i tiden et verdsligt møde efter gudstjenesten, hvor man oplæste be­kendtgørelser af forskellig art. Her er ordet poetisk brugt om selve gudstjenesten / 4. lykkens skødebørn – børn, som lykken har taget på skødet / 6. ham, som har Guds ord at føre – Jesus Kristus selv.

4

4. i sit bad og ved sit bord – dåben og nadveren / 5-6. Jesus Kristus … er lyslevende til stede – henviser til Luthers lære om sakramenterne, at Kristus selv, virkeligt til stede, taler og handler i dåb og nadver.

5

1. skønt verden ser ham ikke – Joh 14,19.

6

1. Blindfødt – 2 Kor 4,4. det ømme hjerte – det, ved syndefaldet sårede, ødelagte hjerte / 5. igenfødte til Guds rige – Joh 3,3.

7

5-6. da du ordet troede, livets træ randt op af rode – i troen genskabes paradiset, og det faldne menneske skænkes saligheden på ny.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu liv

164

Øjne, I var lykkelige
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Heinrich Nutzhorn 1866
Leif Kayser 1975
Herre, jeg har handlet ilde

1

Øjne, I var lykkelige,
I, som så Guds Søn på jord.
Øren, I blev hovedrige,
da I lytted til hans ord,
for hvis tunge sammen råde
kun Guds sandhed og Guds nåde.

2

Konger og profeter mange
længtes efter eders kår,
hjertesuk og englesange
spåed om det gyldenår,
da Guds lys og liv med styrke
sejrer over død og mørke.

3

Held os, kristne på det jævne!
Nådens tid er ej forbi;
som oplyst på kirkestævne
lykkens skødebørn er vi:
øjne ser, og øren høre
ham, som har Guds ord at føre.

4

Han, som liv og lys uddeler
med sin Ånd og med sit ord,
han, som alt det brudte heler
i sit bad og ved sit bord,
Jesus Kristus, med vor glæde
er lyslevende til stede.

5

Han, skønt verden ser ham ikke,
troen dog for øje står,
og i alle øjeblikke
ordet hans til hjerte går,
tænder lys i gravens mørke,
planter Paradis i ørke.

6

Blindfødt var det ømme hjerte,
ser dog nu hans Guddoms-glans;
død var sjælen til vor smerte,
lever nu i Ånden hans,
igenfødte til Guds rige
vi det ser i lys tillige.

7

Øjne, I er lykkelige,
I, som ser Guds Søn på jord!
Øren, I blev hovedrige,
da I hørte livets ord!
Hjerte, da du ordet tro'de,
livets træ randt op af rode!

Luk 10,23-24
N.F.S. Grundtvig 1864 og 1868.