00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

Slutningen af verset kan være vanskelig at forstå. Meningen er: Kun Guds sandhed og nåde råder i fællesskab for den tunge, der formede Guds Søns ord, da de blev udtalt her på jorden.

2

1. Konger og profeter – Luk 10,24 / 2. eders kår – jeres virkelighed / 4. gyldenår – herligt, lykkeligt år, se til nr. 78.7.

3

1. Held os – Vi er heldige! kristne på det jævne – almindelige kristne (der ikke, som apostle og disciple har set og hørt frelseren med egne øjne og ører) / 3. kirkestævne – kirkestævnet var før i tiden et verdsligt møde efter gudstjenesten, hvor man oplæste be­kendtgørelser af forskellig art. Her er ordet poetisk brugt om selve gudstjenesten / 4. lykkens skødebørn – børn, som lykken har taget på skødet / 6. ham, som har Guds ord at føre – Jesus Kristus selv.

4

4. i sit bad og ved sit bord – dåben og nadveren / 5-6. Jesus Kristus … er lyslevende til stede – henviser til Luthers lære om sakramenterne, at Kristus selv, virkeligt til stede, taler og handler i dåb og nadver.

5

1. skønt verden ser ham ikke – Joh 14,19.

6

1. Blindfødt – 2 Kor 4,4. det ømme hjerte – det, ved syndefaldet sårede, ødelagte hjerte / 5. igenfødte til Guds rige – Joh 3,3.

7

5-6. da du ordet troede, livets træ randt op af rode – i troen genskabes paradiset, og det faldne menneske skænkes saligheden på ny.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu liv

164

Øjne, I var lykkelige
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Heinrich Nutzhorn 1866
Leif Kayser 1975
Herre, jeg har handlet ilde

1

Øjne, I var lykkelige,
I, som så Guds Søn på jord.
Øren, I blev hovedrige,
da I lytted til hans ord,
for hvis tunge sammen råde
kun Guds sandhed og Guds nåde.

2

Konger og profeter mange
længtes efter eders kår,
hjertesuk og englesange
spåed om det gyldenår,
da Guds lys og liv med styrke
sejrer over død og mørke.

3

Held os, kristne på det jævne!
Nådens tid er ej forbi;
som oplyst på kirkestævne
lykkens skødebørn er vi:
øjne ser, og øren høre
ham, som har Guds ord at føre.

4

Han, som liv og lys uddeler
med sin Ånd og med sit ord,
han, som alt det brudte heler
i sit bad og ved sit bord,
Jesus Kristus, med vor glæde
er lyslevende til stede.

5

Han, skønt verden ser ham ikke,
troen dog for øje står,
og i alle øjeblikke
ordet hans til hjerte går,
tænder lys i gravens mørke,
planter Paradis i ørke.

6

Blindfødt var det ømme hjerte,
ser dog nu hans Guddoms-glans;
død var sjælen til vor smerte,
lever nu i Ånden hans,
igenfødte til Guds rige
vi det ser i lys tillige.

7

Øjne, I er lykkelige,
I, som ser Guds Søn på jord!
Øren, I blev hovedrige,
da I hørte livets ord!
Hjerte, da du ordet tro'de,
livets træ randt op af rode!

Luk 10,23-24
N.F.S. Grundtvig 1864 og 1868.