Se salmens tekst:
161. Med strålekrans om tinde
Vælg melodi:
 Melchior Vulpius 1609
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. om tinde – salmen genfortæller beretningen om forklarelsen på bjerget, Matt 17,1-8 / 2. forklaret – oplyst i skæret af det guddommeliges glans.

2

2. i støvets egn – på Jorden, i menneskers liv / 4. ham møde højt i sky – 1 Thess 4,17.

3

1. Tabors høje – Matt 17,1. NT nævner ikke, hvor forklarelsen på bjerget fandt sted; men sene traditioner har udpeget Tabor-bjerget i Galilæa / 4. som lys hans klædning – Matt 17,2.

4

1. Med venner fra Guds bolig – Moses og Elias, Matt 17,3. Et vers Grundtvig kasserede, lyder:  

       For Moses og Elias,
       Oplærte i Guds Sprog,
       Da aabnede Messias  
       Den lukte Livets Bog!

2. skifted ord – talte sammen.

5

1. drot – Herre, konge / 4. ej mer vi skilles ad! – er et ønske eller en bøn.

6

1. i det lave – i det jordiske / 2. vor frelser over sol – i det himmelske / 4. på Guds kongestol – Mk 16,19. Åb 3,21; 22,3.

7

2. det volder Herrens ord – det udvirker Guds ord, som Helligånden trøster os med her­nede.

8

1. venner i Guds bolig – er nu blevet menigheden.

9

1. Vort kors – menneskelig modgang og dødelighed / 2. brod – evne til smerte, 1 Kor 15,55 / 4. lod – skæbne.

10

1. vor kæde – menighedens fællesskab / 4. en liden stund – Joh 14,19. 16,16-19.

11

2. det tone – det skal lyde / 4. i Herrens kirkeby – det ny Jerusalem, Åb 21. 1856-versionen ændredes udtrykket til „Herrens Kirkely“, som udtrykte en helt anden mening, nemlig den tryghed, det er, at høre til i Kristi kirke. Den oprindelige salme rummer imidlertid evighedsperspektivet.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu liv

161

Med strålekrans om tinde
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Min død er mig til gode

1

Med strålekrans om tinde
forklaret Jesus stod,
det varmer os herinde,
ved dybest hjerterod.

2

Thi når han åbenbares
i støvets egn på ny,
skal vi med ham forklares,
ham møde højt i sky.

3

Han stod på Tabors høje,
den Guds og Davids søn,
som solen var hans øje,
som lys hans klædning skøn.

4

Med venner fra Guds bolig
vor frelser skifted ord
om kors og død fortrolig,
om seng i sorten jord.

5

O, hør mig, drot, du kære!
udbrød da Peder glad,
her er så godt at være,
ej mer vi skilles ad!

6

Vi sidder i det lave,
vor frelser over sol,
vi sidder mellem grave,
han på Guds kongestol.

7

Dog godt er her at være,
det volder Herrens ord,
som Ånden, til hans ære,
os trøster med på jord.

8

Som venner i Guds bolig
med ham vi skifter ord
om kors og død fortrolig,
om seng i sorten jord.

9

Vort kors er uden jammer,
vor død er uden brod,
vor grav et sovekammer,
vor Herres liv vor lod.

10

Hans Ånd er i vor kæde,
hans ord er i vor mund,
ham selv vi ser med glæde
nu om en liden stund.

11

Til Jesu Kristi ære
det tone højt i sky:
Her er så godt at være
i Herrens kirkeby!

Matt 17,1-9
N.F.S. Grundtvig 1836 og 1853.