00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

4. søgn – hverdag / 6. Løgneren – Djævelen. Ordet „djævel“ er en fordanskning af det græske ‘diabolos’: dobbelt-taler, altså den, der lyver / 8. klinte – giftigt ukrudt, se til nr. 149.3.

2

1. Sandhed – Gud, Kristus og Helligånden, Joh 14,6 / 3. engle selv, det ej er givet – i lignel­sen udlægges høstfolkene som engle, Matt 13,39; selv ikke de, kan skelne mellem ondt og godt.

3

6. mørkets æt – helvedes slægt / 8. lysets børn – den kristne menighed, Luk 16,8. 1 Thess 5,5. Ef 5,8.

4

5. vor drot – Gud Herren.

5

1. Livets bog har mange blade – billede på menneskets levedage / 4. vorder – er bestemt til at blive brændt / 8. nidmørket – sagaudtryk, der betegner det absolutte, endelige undergangens mørke.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu liv

155

Godt og ondt i lys og mørke
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Helligånd, de frommes glæde
Kender du den livsens kilde

1

Godt og ondt i lys og mørke,
liv og død og sandt og løgn
strides som med lige styrke
hver en hellig dag og søgn.
Her på jord to sædemænd,
Herren selv og Løgneren,
hver har sået sit herneden,
klinten1 gror om kap med hveden.

2

Sandhed så'de godt til livet,
løgnen så'de ondt til død;
engle selv det ej er givet
bod at råde på den nød.
Sandhed selv har svaret: Nej,
luges af kan klinten ej,
thi det ene med det andet
i hvert bryst er sammenblandet.

3

Godt og ondt og lys og mørke,
sandt og løgn og liv og død
i hvert hjerte prøver styrke,
farligt er det sammenstød.
Stærkest synes tit på jord
mørkets æt med løgn og mord;
løfte dog på sejerslivet
Sandhed lysets børn har givet.

4

Af Guds nåde det er givet
Jesu Kristi menighed:
sandhed dér med lys og livet
sig udvikler i Guds fred.
Hos sit helgenfolk vor drot
overvinder ondt med godt,
og, som nat for morgenrøden,
flygter for vor frelser døden.

5

Livets bog har mange blade,
snart er dog det sidste vendt;
hveden samles da i lade,
medens klinten vorder brændt;
liv og lys, alt sandt og godt
findes evig hos vor drot,
men med løgnen går til grunde
i nidmørket alt det onde.

Matt 13,24-30
N.F.S. Grundtvig 1853.
Bearbejdet 1913.

1 ukrudt