Se salmens tekst:
153. En sædemand gik ud at s...
Vælg melodi:
 Thomas Laub 1917
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. sædemand – i et højteknologisk landbrugsland er sædemanden ukendt; men på Grundtvigs tid, hvor man endnu havde landbrugsjorden udlagt i gammeldags, smalle lodder, var såning ved håndkraft endnu den eneste kendte måde at få sædekornet i jorden på. Med en sæk, eller et trug bundet foran sig, gik bonden henover den pløjede ager, og såede ved at strø kornet med bueformede kast af en eller, som her, begge hænder.

2

1. alfar-vej – der, hvor alle slags vejfarende, kørende, gående og ridende færdes / 3. raned – stjal.

3

2. alt i blad – allerede før det satte kerne.

4

2. kår – levevilkår. fuldtrange – aldeles umulige / 3. thi – for. forsat – bremset, sat tilbage / 4. hartad – næsten. svange – tomme, golde.

5

1. i vennevold – fik god modtagelse / 3.  fold – mål for korns frugtsætning; nemlig det antal gange, afgrøden overstiger det, man såede ud. 100 fold er uhyre godt udbytte; 10 eller 20 ville enhver bonde være tilfreds med; i hvert fald dengang …

6

1. og – også / 2. alle himmel-egne – i hele verden.

8

1. som voks er blødt – billede på vægelsind, manglende karakterfasthed. Vokset bliver blødt og bøjeligt, så snart det bearbejdes / 2. i grunden – egentlig / 3.  fluks – med det samme.

9

1. vel – måske nok / 2. delt foroven og forneden – delt mellem det himmelske oventil og det jordiske her nede / 3. ærens drot – Gud, Sl 24,7-10 / 4. halte kan ej kærligheden – kærligheden kan ikke svinge mellem to, jfr. 1 Kong 18,21. Luk 16,13.

10

1. Hvor hjertets lyst er liv og fred – Rom 8,6 / 2.  perlen, der for alt må købes – Matt 13,45f. / 3. tro og håb og kærlighed – 1 Kor 13,13 / 4. det mål … hvortil der løbes – 1 Kor 9,24. Fil 3,14.

11

1. gradsforskel i herlighed – Grundtvig kombinerer to nytestamentlige udsagn: Jesu ord om Faderhuset med de mange boliger, Joh 14,2 som citeres i den følgende verslinie; og lignelsen om tjenerne, der belønnes med forskellig myndighed, Luk 19,16-19. Man har overvejet, om Grundtvig entydigt tænker på den himmelske herlighed, eller snarere på grads-forskellen mellem den kristne menigheds jordiske vilkår og de kommende himmelske, jfr. nr. 321.1: „mit land, siger Herren, er Himmel og jord, hvor kærlighed bor.“
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu liv

153

En sædemand gik ud at så
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Thomas Laub 1917

1

En sædemand gik ud at så
og strø'de rundt med begge hænder,
for overalt det skulle nå
imellem begge ager-ender.

2

Der faldt en del på alfarvej,
hvor ingen sæd kan fæste rødder;
hvad luftens fugle raned ej,
det trådtes under hestefødder.

3

Der faldt en del i jordlag tyndt,
som solen alt i blad forbrændte,
så væksten, pludselig begyndt,
med visnen hovedkulds sig endte.

4

Der faldt en del i tjørnekrat,
kom op, men havde kår fuldtrange,
thi i sin vækst blev strå forsat,
og aksene blev hartad svange.1

5

Men resten faldt i vennevold,
i muldjord god, den favnedybe,
den ypperste gav hundred fold,
den ringeste gav ti og tyve.

6

Den samme skæbne og Guds ord
har under alle himmel-egne,
så mange slags, som der er jord,
er der og hjerter alle vegne.

7

Hvor hjertet er som alfarvej,
så stenhårdt og så ligegyldigt,
dér troen sig indfinder ej,
men ordet er deri uskyldigt.

8

Hvor hjertet vel som voks er blødt,
men dog til verden solgt i grunden,
når verden truer, fluks er dødt
det håb, der leved kun i munden.

9

Hvor hjertet vel er halvvejs godt,
men delt foroven og forneden,
dér tornekrones ærens drot,
thi halte kan ej kærligheden.

10

Hvor hjertets lyst er liv og fred,
som perlen, der for alt må købes,
i tro og håb og kærlighed
det mål opnås, hvortil der løbes.

11

Med gradsforskel i herlighed
vor Faders hus har sale mange,
men overalt er liv og fred
og evigsøde frydesange.

Luk 8,4-15
N.F.S. Grundtvig 1837.

1 næsten golde