00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Op – appellerende tilskyndelsesudtryk, som går igen og igen i salmerne, især hvor det drejer sig om oversættelser fra tysk eller dansk med tysk påvirkning / 4. bevise – betyder her: demonstrere, fremvise (i højere grad end: underbygge og overbevise om).

2

1. på rad – Brorson skrev „i rad“. Ændringen stammer fra Psalmebog for Kirke og Hjem 1899 og giver et andet billede, nemlig af konger på række og geled, skulder ved skulder. Brorsons oprindelige ordvalg illustrerer, hvordan de, trods deres magt og vælde efter tur – i rad – må give fortabt i forsøget på at sætte bladet på nælden.

4

3. fuglesving – originaldigtet havde „fuglespring“. Det kan diskuteres, om ændringen til „fuglesving“, allerede i Roskilde konvents salmebog 1855 er bedre, for så vidt som den generelt passer på fuglenes flugt, men Brorsons eget ordvalg giver et originalt billede af lærker, der letter brat, og stiger lodret til himmels.

6

2. havets dybe grunde – havbunden / 3. kige – en ældre form for ‘kigge’, der holdt sig længst i forbindelse med at kigge ved hjælp af et instrument, forstørrelsesglas eller kik­kert. Kan det tænkes, at Brorson har prøvet at se i en vandkikkert, siden han dog mener at kunne ‘kige’ lidt ned på havbunden? / 4. og ser så mange munde – fiskegab.

10

4. Amen – hebræisk udtryk for overbevisning og tilslutning: ‘Det er vist og sandt!’
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Gud Fader - Skabelsen og forsynet

15

Op, al den ting, som Gud har gjort
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Tjekkisk sangbog 1576
Lad vaje højt vort kongeflag

1

Op, al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise.

2

Gik alle konger frem på rad
i deres magt og vælde,
de mægted ej det mindste blad
at sætte på en nælde.

3

Det mindste græs jeg undrer på
i skove og i dale,
hvor skulle jeg den visdom få
om det kun ret at tale?

4

Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
at alle skove vrimle,
de mange fuglesving, der sker
op under Herrens himle?

5

Hvad skal jeg sige, når jeg går
blandt blomsterne i enge,
når fuglesangen sammenslår
som tusind harpestrenge?

6

Hvad skal jeg sige, når mit sind
i havets dybe grunde
kun dog så lidt kan kige ind
og ser så mange munde?

7

Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
hvor stjerneflokken blinker,
hvor mildt enhver imod mig ler
og op til himlen vinker?

8

Hvad skal jeg sige, når jeg op
til Gud i ånden farer
og ser den store kæmpetrop
af blide engleskarer?

9

Hvad skal jeg sige? mine ord
vil ikke meget sige:
o Gud! hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige!

10

Op, stemmer alle folk på jord
med frydetone sammen:
Halleluja, vor Gud er stor!
Og Himlen svare: Amen!

Hans Adolph Brorson 1734.