HØR melodien

Se salmens tekst:
149. Hvad er det for en snekke
Vælg melodi:
 Hamburg 1598
 Visemelodi/Joachim Magdebu...
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Thomas Hansen Kingo
Peter Andreas Fenger

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. snekke – sejlførende båd / 2. liden – lille / 3. trække – driver rundt med / 4. uden råd – hjælpeløs / 6. ret som – det var, som om den ville synke.

2

1. Guds kirkesmakke – en smakke var et mindre, sejlførende fragtskib, som også kunne medtage passagerer. Opfattelsen af kirken som et skib, der færger de troende gennem til­værelsens bølger, er et klassisk billede i såvel digte- som billedkunst / 7. vove – bølgegang.

3

1. haver – har / 2. alene – hører sammen med ‘Jesus’ i foregående linie: Den flok, som alene Jesus har indenbords; altså menigheden, de, som kun tilhører Kristus / 5.  foruden hykleri – betyder her: uden menneskelige påfund, og kan forstås i sammenhæng med både ‘Guds ord’ og ‘flokken’.

4

3. løse – slippe løs / 7. vel – nok.

5

6. våde – ulykke.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu liv

149

Hvad er det for en snekke
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Jeg vil din pris udsjunge
Guds godhed vil vi prise

1

Hvad er det for en snekke
og liden flydebåd,
som storm og vande trække,
så den er uden råd?
O, se den store nød,
ret som den gik til grunde
og just til havsens bunde
ned i afgrunden flød!

2

Det er Guds kirkesmakke
og liden menighed,
som her og der må flakke
og tit ej redning ved;
hvor det kan synes, som
vor Jesus fast mon sove
og så for vind og vove
sit skib lar tumle om.

3

Den flok, der Jesus haver
alene inden bord,
der elsker Åndens gaver
og glædes ved Guds ord
foruden hykleri
og uden selvgjort lære,
den flok kan aldrig være
for modgangs bølger fri.

4

Så lad afgrunden øse
al Helved-ondskab op,
og lad kun Satan løse
al sin tyranne-trop,
lad kirkeskibet få
ti tusind stød på side,
dog skal vel Jesus vide,
hvor det sin havn skal nå.

5

O milde Gud og Fader,
o Søn og Helligånd,
som dine ej forlader,
o, lad din mægtig hånd
befri din menighed
fra al dens tvang og våde!
O, gør det af din nåde
for Jesu kærlighed!

Matt 8,23-27
Thomas Kingo 1689.
P. A. Fenger 1857.