Se salmens tekst:
147. Der sad en fisker så tan...
Vælg melodi:
 Carl Nielsen 1919
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

3-4. ej sølv og guld, ej sangen i havfru-sale – Jesu ord var ikke lokketoner om guld og grønne skove, beregnet på at bringe i fare og fordærv / 5. fiskerkvasen – større, havgående fiskerbåd.

2

2. var ude – tilende, slut / 3. fluks – straks, med det samme / 4. vel – ikke spørgende, men: din skude lystrer årerne „vel“, altså: godt, fint / 5. drag en dræt – kast nettet ud til fangst.

3

1. læremester – dansk gengivelse af det hebraiske: Rabbi, som disciplene brugte om Jesus, Joh 1,38.

4

1. sin dont – sit arbejde. vod – garn, fiskenet / 2. det var over magten – mere, end han kunne klare selv / 3. nikked – truede med at få rælingen under vand. sprak – revnede / 4. dragten – fangsten / 5. venner tro – pålidelige venner / 7.  færdig – lige ved.

5

1. jærtegn – varsel, mirakel / 2. faldt til fode – faldt på knæ, eller lagde sig i støvet ved Jesu fødder, hvilket i Orienten er en underkastelsesgestus overfor en fyrste eller en guddom / 6. snildt – med klogskab.

6

2. hos Ordet gik han i skole – hos Jesus Kristus / 4. de skinne nu klart som sole – Matt 13,43.

7

1. færgelag – billede på de kristne, som stadig skal føre mennesker gennem livets sejlads / 2. Sankt Peders Gilde – poetisk benævnelse for kirken, menigheden / 4. til livets kilde – Sl 36, 10. Joh 4,14 / 6. gå ind og ud – Joh 10,9. Her er tillige en henvisning til dåben og dåbsritualet, hvor man på Grundtvigs tid (i biskop Balles døbeformular 1783), citerede ordene fra Sl 121,8: „Gud bevare din Indgang og Udgang, fra nu og til evig Tid“ umiddelbart inden dåben. Nu nævnes de efter selve dåbshandlingen.

8

1. Med lys vi komme, med kors vi gå – kristendommens to sider evangeliets klarhed selv under tilværelsens modgang / 4.  forsage – afsværge, sige nej til / 5. snekken – sejlførende skib. det røde flag – Kristi sejrsfane, farvet af hans blod, men også korsfanen. Grundtvig havde først skrevet „korsets flag“ – og dermed uden tvivl også tænkt på Dannebrog. Hensigten er at omplante den fortidige bibelske begivenhed til dansk nutid / 7. ej i de smalle sunde – ordsprogsagtig mening: ikke der, hvor det mindst betaler sig, eller snæversynet hindrer.

9

2. timeligt – det verdslige, forgængelige, tidsbundne, som ikke har evighedsværdi / 3. der vod vi trækker – dér fisker vi med fintmaskede net / 4.  for, hvad ej vil gå til grunde – Menneskefiskerne vil møde to slag mennesker: De, der er som det dybe, hvor der er fangstmulighed, og som ikke vil fortabes; og de, der har nok i det det flade, rolige vand, i det, som fornuften kan måle og veje, tælle sammen og regne ud / 5. hvo – den, som. attrår – higer efter. – Meningen er: Den som har nok i at stræbe efter det, der hører verdens ting til, begriber ikke evangeliet om det himmelske.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu liv

147

Der sad en fisker så tankefuld
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Carl Nielsen 1919

1

Der sad en fisker så tankefuld
og hørte på Herrens tale;
så klang i øret ej sølv og guld,
ej sangen i havfru-sale;
på fiskerkvasen vor Herre sad,
og folk i mængde som blomst og blad
de lytted i land til Ordet.

2

Nu, Simon! sagde Gud Faders Ord,
da prædiken hans var ude,
læg alle årer nu fluks om bord,
dem lystrer jo vel din skude.
Far ud på dybet, og drag en dræt!
Det er på tiden, om jeg ser ret,
mig lyster med dig at følge.

3

Ja, læremester, han svared brat,
det kunne vi godt behøve,
vi sled forgæves den hele nat,
dit ord er dog værd en prøve!
For tvivl var Simon slet ikke fri,
men spejl, du tvivler, dig smukt deri:
Han gjorde, som Herren sagde.

4

Sin dont han passed, og vod han trak,
men fandt, det var over magten;
hans skude nikked, og voddet sprak,
så overhånds stor var dragten.
Da vinked Simon ad venner tro,
og fiskeladning fik skuder to,
så færdig de var at synke.

5

Der Simon Fisker det jærtegn så,
da Jesus han faldt til fode
og sagde: Herre, du fra mig gå!
Jeg er ikke af de gode.
Frygt ikke! svared vor Herre mildt,
jeg vil dig lære herefter snildt
lyslevende folk at fange.

6

Så fulgte Simon vor Herres kald,
hos Ordet gik han i skole,
og folk han fanged i tusindtal,
de skinne nu klart som sole,
og end er ikke på jord forbi
det store menneske-fiskeri,
som Herren og Simon grunded.

7

På jord end findes det færgelag,
som kaldes Sankt Peders Gilde,
så folk vi fange endnu i dag
og føre til livets kilde.
Fra verden føre vi dem til Gud,
hvor frit de evig gå ind og ud,
og glæden dem altid følger.

8

Med lys vi komme, med kors vi gå,
vi vil ingen sjæl bedrage,
de ved det alle, vi kalde på,
at verden de må forsage;
på snekken vajer det røde flag,
vort garn vi sætte ved højlys dag
og ej i de smalle sunde.

9

På hjertedybet vi fare ud,
hvor timeligt ej kan bunde,
der vod vi trække på Herrens bud
for, hvad ej vil gå til grunde;
hvo kun al verden, ej mer, attrår,
han ej et ord af vor mund forstår,
ham griber da ej vor tale.

Luk 5,1-11
N.F.S. Grundtvig 1838.