HØR melodien

Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Peder Nielsen Kjøge
Peter Frederik Adolph Hammerich

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. droge – rejste / 3. de toge sig for – påtog sig, satte sig for.

2

3. skær – fin, uskyldig / 4. asen – æsel. Om oksen og æslet i Betlehemsstalden, se til nr. 103.1.

3

1. ned så faldt de på deres knæ – Matt 2, 11. I folketroen forbandt man de hellige tre konger med helgenkraft til at helbrede sygdomme. I de tidlige danske bibeloversættelser står der „de fulde ned og tilbad“. Derfor regnede man anråbelse af de hellige tre konger for virksom mod bl. a. epilepsi og andre lidelser, hvor de angrebne falder om. I Kiøges originale tekst er der gjort en smule mere ud af dette træk, og kongernes gaver beskrives som offergaver, hvilket kan ses som en reminiscens af denne gamle magiske opfattelse:        
 
     De fulde der ned paa deris Knæ         
     Da de fik der det Barn at see   
     (…)      
     Røgelse, Myrre med røden Guld   
     De offret den Herre saa frydefuld,       
     At hand dem af sin Gunst og Naade    
     Vild’ frelse fra Helfvidis Nød og Vaade.         
     (…)
     Lader os og falde den Herre til Fod,     
     Og offre et angerfuld Hiert’ og Moed,   
     Det Offer det vil hand ey forsmaa,  
     Det maa du visselig lide paa.

4

1. Så droge de hjemad til deres land – Matt 2,12 / 3. drot – konge, fyrste. til fod – at lægge sig ned foran herskerens fødder har i Orientens tradition gennem århundreder været et tegn på underkastelse.

5

1. Han er den Jakobs-stjerne – 4 Mos 24,17 / 2. en kvist af Israel – Es 11,1 / 3. en kilde – Joh 4,10. Åb 21,6 / 4. englekor – Englekorene er ikke, som man skulle tro, skarer af syngende engle; men billede på det tredelte himmelske hierarki, bestående af ni kor: serafer, keruber, troner, herredømmer, fyrstendømmer, magter, kræfter, ærkeengle og engle. Disse ni englekor spillede gennem hele middelalderen en væsentlig rolle i det religiøse verdensbillede. Når salmen altså kalder Kristus: „en Herre over alt englekor“, er han ikke nogen kordirigent, men selve den allerhøjeste guddomsmagt.

6

1. Thi bør os – derfor kan vi ikke være andet bekendt end / 2. allen stad – i alle byer / 3. ham, vor glæde kom fra – Matt 2,10. Luk 2,10 / 4. halleluja – hyldest- og glædesråb: Tak og lovpris Herren!
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Helligtrekonger

138

De hellig tre konger så hjertensglad
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann G.C. Störl 1710
Østrigsk julevise 1819

1

De hellig tre konger så hjertensglad
fra hjemmet de droge til Betlehems stad,
de toge sig for den rejse så lang
at finde Jesus i krybben trang.

2

En stjerne dem viste til Jødeland
og hen til den himmelske frelsermand,
og barnet de fandt så dejlig og skær
hos okse og asen i stalden der.

3

Og ned så faldt de på deres knæ,
da barnet derinde de fik at se,
og røgelse, myrra og røden guld
de ofred den Herre så frydefuld.

4

Så droge de hjemad til deres land
og prisede Gud, deres skabermand.
Lad os og falde den drot til fod,
ham ofre et angerfuldt hjerte og mod!

5

Han er den Jakobs-stjerne1 klar,
en kvist af Israel2 åbenbar,
en kilde, der springer af nåde stor,
en Herre over alt englekor.

6

Thi bør os stedse at være glad
med frydesang udi allen stad,
indtil vi hos ham, vor glæde kom fra,
kan synge evigt halleluja!

Matt 2,1-12
Peder Nielsen Kjøge 1693.
Frederik Hammerich 1850-1852.

1 4 Mos 24,17

2 Es 11,1