HØR melodien

Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. en konge stor – salmen peger på forskellen mellem Jesu himmelske kongeværdighed og jordisk kongemagt; et tema, der står centralt i evangelierne, og f.eks. kommer til ud­tryk i Pilatus’ forhør af Jesus forud for korsfæstelsen, Joh 18,28-38 / 3. kristne små – her er ikke tale om gradsforskel, men om barnekåret som gælder såvel store som små, Mark 10,13-16.

2

Verset er polemisk. Vil nogen hindre børnene i at tilegne sig Guds ord, er det en forbrydelse, der kan sammenlignes med kong Herodes’, og de skal få samme plage, dvs. skæbne som ham: bekymringer for fremtiden og døden, Matt 2,19. Omkvædet danner her kontrast til versets øvrige indhold.

3

4. så de jo derind kan smutte – de kan alligevel komme ind.

4

1. Guds engle de stiger op og ned – Joh 1,51. 1 Mos 28,12 / 2. hvor Herren som helst er inde – ordstillingen er misforståelig, så det kan opfattes som om Herren nødigt bevæger sig udenfor; meningen er simpelthen: hvor som helst Herren er inde / 3. hans venner – det venlige spiller en central rolle i Grundtvigs opfattelse af kristendommen. Jesus brugte ordet gentagne gange (Matt 26,50. Luk 12,4. Joh 15,14-15) og kaldtes „ven med toldere og syndere„ Matt 11,19. „Ven“ udtrykker for Grundtvig menneskets fornyede status som den Gud, i kraft af Jesus Kristus, besøger og taler ligeværdigt til; akkurat som i Edens Have før syndefaldet. Også Luther kunne understrege dette: „I Bibelen taler Gud til mennesket som til sin ven“ / 4. og skyder dem råd i sinde – og giver dem gode råd og vejledning.

5

1. lystig – fornøjet, frimodig, ubekymret.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

134

Vor Herre han er en konge stor
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Nordisk visemelodi (1624)
J.P.E. Hartmann 1861

1

Vor Herre han er en konge stor
og troner i Himmerige,
dog mellem de kristne små på jord
usynlig han er tillige.
Men vor Fader i det høje, han lever!

2

Og kvaltes i barnemund Guds ord,
da toges Guds Søn af dage;
men de, som går i Herodes' spor,
dem møder da og hans plage.
Men vor Fader i det høje, han lever!

3

Guds engle endnu så vel som før
gør alt, hvad han vil beslutte,
og låse man kan slet ingen dør,
at de jo derind kan smutte.
Men vor Fader i det høje, han lever!

4

Guds engle de stiger op og ned,
hvor Herren som helst er inde,
hans venner de bringer god besked
og skyder dem råd i sinde.
Men vor Fader i det høje, han lever!

5

Nu lystig og glad i Jesu navn!
Vor konge han er med ære,
og tjene må alt de små til gavn,
hvis broder han ville være.
Thi vor Fader i det høje, han lever!

N.F.S. Grundtvig 1845 og 1857.