Se salmens tekst:
122. Den yndigste rose er fund...
Vælg melodi:
 Wittenberg/Klug 1542
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Den yndigste rose – I Tønderheftet, 1732 har salmen overskriften: „Jeg er en rose i Saron. Cant. 2,1.“ Altså danner Højs 2,1 det bibelske udgangspunkt. Salmen indskriver sig i den lange kristne tradition ved at tolke Det gamle Testamente allegorisk; i dette tilfælde opfattes bibeltekstens sammenligning mellem den elskede og rosenblomsten som et billede på troens kærlighed til Kristus / 2. blandt stiveste torne oprunden – poetisk billede på Jesu fattige fødsel, udleveret til menneskelivets farer og hårde vilkår / 3. pode – ung, frisk plante; men også den kvist, der skal podes ind på den fordærvede menneskeslægts stamme, for at den kan bære god frugt.

2

1. Alt siden – siden dengang / 1-2. vi tabte den ære, Guds billedes frugter at bære – ved syndefaldet mistede mennesket sin oprindelige, gudgivne uskyldighed og lyksalighed, 1 Mos 3. Rom 3,23 / 3. øde – ikke tom i konkret betydning, men tom for Guds kærlighed; kun Guds lov, vrede og straf over menneskets ulydighed var rådende.

3

2. sæden – kvindens afkom ( i ældre bibelovers.: „sæd“), som skal knuse slangens hoved, 1 Mos 3,15; – tidligt i den kristne tradition læst som en forudsigelse af Kristus, der kom, og sejrede over død og djævel, Gal 3,16 / 4. vor vækstes fordærvede grøde – vor usunde, vildtvoksende menneskeslægt.

4

3.  fornummen – gl. form: fornemmet, begrebet.

5

2. støtter – opretstående pæle, glatte opadstræbende søjler. Verset skildrer menneskets selvsikkerhed og trodsige stolthed.

6

Opfordring til den egoistiske og selvretfærdige verden om at vende om og søge Kristus, der skal findes i ydmygheden, „thi roserne vokse i dale.“

7

1. stedse – for altid / 3. de giftige lyster – menneskets egoisme er livsødelæggende. døder – bekæmper og tilintetgør / 4. korset – tilværelsens modgang.

8

1. verden – omfattende begreb for alt det i tilværelsen, som vil forhindre mennesket i at søge Guds rige. betage – fratage, berøve / 3. dåne – her brugt i ordets oprindelige betydning: begynde at dø.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

122

Den yndigste rose er funden
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Wittenberg / Joseph Klug 1542

1

Den yndigste rose er funden,
blandt stiveste torne oprunden,
vor Jesus, den dejligste pode,
blandt syndige mennesker gro'de.

2

Alt siden vi tabte den ære
Guds billedes frugter at bære,
var verden forvildet og øde,
vi alle i synden bortdøde.

3

Da lod Gud en rose opskyde
og sæden1 omsider frembryde,
at rense og ganske forsøde
vor slægts den fordærvede grøde.

4

Al verden nu burde sig fryde,
med salmer mangfoldig udbryde,
men mangen har aldrig fornummen,
at rosen i verden er kommen.

5

Forhærdede tidsel-gemytter,
så stive som torne og støtter,
hvi holder I eder så ranke
i stoltheds fordærvede tanke!

6

Ak, søger de ydmyge steder,
i støvet for Frelseren græder,
så får I vor Jesus i tale,
thi roserne vokser i dale.

7

Min Jesus! du stedse skal være
mit smykke, min rose, min ære,
de giftige lyster du døder
og korset så liflig forsøder.

8

Lad verden mig alting betage,
lad tornene rive og nage,
lad hjertet kun dåne og briste,
min rose jeg aldrig vil miste!

Højs 2,1-2
Hans Adolph Brorson 1732.

1 1 Mos 3,15