Se salmens tekst:
116. En sød og liflig klang
Vælg melodi:
 Trier 1482/Joseph Klug 153...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. liflig – dejlig, smuk / 4. vor Gud med frelser-navn – „Jesus“, som betyder: Gud frelser / 5. med glans som morgenrøden – se til nr. 101 / 6. vor moder – den latinske teksts har: „matris in gremio“ – ‘i moderens skød og varetægt’, som henviser til Jomfru Maria. Her er „vor moder“, som i andre salmer, snarere kirken. (Se f. eks. nr. 132.5 og 312).

2

2. fager – yndig, skøn og ædel / 3. kvæde – synger / 7. så får jeg kronen fat – Hebr 2,8-9.

3

4. ved fald og slem udyd – syndefaldet og menneskenes deraf følgende slette levned / 5-6. nu sender han, os skabte, os fred – siden der står „os“ to gange, må meningen være: Han, som skabte os, sender os nu fred.

4

1. sand – ægte, umulig at forfalske / 4. ophøjer – hylder. især – lægger sig til den følgende linie: først og fremmest med glade takkesange.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

116

En sød og liflig klang
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Trier 1482 / Joseph Klug 1533

1

En sød og liflig klang
er i vor julesang;
vor trøst og hjælp i nøden,
vor Gud med frelsernavn,
med glans som morgenrøden,
er i vor moders favn,
os små til evigt gavn.

2

O lille Jesus min,
så fager og så fin!
Om dig Guds engle kvæde
i Himlen dag og nat,
vær du min lyst og glæde,
vær du mit hjertes skat!
Så får jeg kronen fat.

3

O store kærlighed,
at du kom til os ned!
Vi var jo rent fortabte
ved fald og slem udyd,
nu sender han, os skabte,
os fred med englelyd.
O, det er hjertens fryd!

4

O, hvor er glæden sand?
I Jesu fædreland,
hvor engleskarer mange
ophøjer Gud især
med glade takkesange,
for han de små har kær.
O, var vi alle der!

Latin-tysk 14. årh. Martin Luther 1529 og 1545.
Latin-dansk 1569.
N.F.S. Grundtvig 1837.