00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. søde – liflige, for alle sanser velbehagelige / 2. tør – er der brug for, bør man fornøje sig, fordi der er grund til det. ret fornøje – glæde sig på den rette måde. Her fornemmes en lille, moraliserende tone, som viderefører korrektivet fra digtet imod julestuerne, som i førstetrykket står umiddelbart før denne salme. Se herom til nr. 86 / 3. al sin kunst – hele sin kunnen / 4. ophøje – fremhæve og ære / 8. din lov – lovprisningen af dig.

2

1. liden – lille. af Davids rod – Es 11,1. Åb 5,5; 22,16 / 2. som er og – som også er / 5. svart – uudholdeligt svært, ubærligt.

3

3. hosianna og halleluja – hebraiske hyldestråb, hhv.: Frels nu! og: Tak Herren! / 5. Guds ark er kommen i vor lejr – sikkert sejrstegn, jf. 1 Sam 4,5-7 / 6. Thi – derfor / 7. mens hjertet sig kan røre – medens hjertet slår, og vi er i live og kan synge. / 9. Helvede skal skælve – Es 14,9. Jak 2,19.

4

1. Gud er nu ikke længer vred – I Det gamle Testamente skildres Guds handlinger og indgriben ofte som udslag af vrede over gudsfolkets ulydighed og vantro. Det nye Testamen­te rummer udsagn, der tolker Kristi komme som et bevis på friheden fra Guds vrede, Rom 5,9. 1 Thess 1,10 / 5. Det vorde – lad så det, som allerede er en kendsgerning, kendes nu og fra nu af blive kendt vidt og bredt / 6-7. at Gud sin Søn … har sendt til jammer, ve og våde – Meningen må være, at Jesus er kommet for selv at blive udsat for klage, smerte og ulykke / 8. Hvo – hvem. fro – glad og tilfreds / 9. lade al sin sorg bero – overlade alle sorger og bekymringer.

5

2. jo – alligevel, trods alt / 3. – således. farer … bort – forsvinder. kummer – nød og sorg / 4. besinder – husker på, minder mig selv om / 6. af evighed – Ef 1,4 / 7. og er min broder vorden – udsagnsordet ‘vorde’ har igen denne omfattende betydning: Guds Søn var allerede menneskets broder, blev det åbenbart ved fødslen, og skal være det i al evighed / 10. Nu er der fred på jorden – salmen skærper englebudskabet fra Luk 2, 14, og gør det gældende i salmens nu.

6

3. korsets hårde tvang – der tænkes på menneskets ‘kors’, d.s. tilværelsens modgang / 6. frydens harpe – billedlig brug af det bibelske salmeinstrument frem for alle, 1 Sam 16,23. Sl 33,2; 92,3f.  / 8. knuste hjerter – Sl 34,19; 51,19; Es 57,15 / 9-10. hvad .. for – hvilken glæde julens fest har at bringe.

7

2-3. hvo ville – hvem vil / 3. bespændt – ængstet, tynget, nedbøjet / 6,8. Halleluja – se til nr. 9.10.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

109

I denne søde juletid
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Et lidet barn så lysteligt

1

I denne søde juletid
tør man sig ret fornøje
og bruge al sin kunst og flid
Guds nåde at ophøje;
ved ham, som er i krybben lagt,
vi vil af ganske sjælemagt
i ånden os forlyste;
din lov skal høres, Frelsermand,
så vidt og bredt i verdens land,
at jorden den skal ryste!

2

En liden søn af Davids rod,1
som er og Gud tillige,
for verdens synders skyld forlod
sit søde Himmerige;
det var ham svart at tænke på,
at verden skulle under gå,
det skar ham i hans hjerte;
i sådan hjertens kærlighed
han kom til os på jorden ned
at lindre vores smerte.

3

Vor tak vi vil frembære da,
endskønt den er kun ringe,
hosianna og halleluja
skal alle vegne klinge;
Guds ark er kommen i vor lejr!2
Thi synger vi om fryd og sejr,
mens hjertet sig kan røre,
vi synger om den søde fred,
at Helvede skal skælve ved
vor julesang at høre.

4

Gud er nu ikke længer vred,
det kan vi deraf vide,
at han har sendt sin Søn herned
for verdens synd at lide.
Det vorde vidt og bredt bekendt,
at Gud sin Søn for os har sendt
til jammer, ve og våde!
Hvo ville da ej være fro
og lade al sin sorg bero
på Jesu søde nåde?

5

Som natten aldrig er så sort,
den jo for solen svinder,
så farer al min kummer bort,
når jeg mig ret besinder,
at Gud så hjertens inderlig
af evighed har elsket mig
og er min broder vorden;
jeg aldrig glemmer disse ord,
som klingede i englekor:
Nu er der fred på jorden!

6

Og blandes end min frydesang
med gråd og dybe sukke,
så skal dog korsets hårde tvang
mig aldrig munden lukke;
når hjertet sidder mest beklemt,
da bliver frydens harpe stemt,
at den kan bedre klinge;
og knuste hjerter føler bedst,
hvad denne store frydefest
for glæde har at bringe.

7

Halleluja, vor strid er endt,
hvo ville mere klage?
Hvo ville mere gå bespændt
i disse frydedage?
Syng højt i sky, Guds kirkeflok:
Halleluja! nu har jeg nok,
den fryd har ingen lige!
Halleluja, halleluja,
Guds Søn er min, jeg vil herfra
med ham til Himmerige!

Hans Adolph Brorson 1732 og 1739.

1 Es 11,1; Åb 5,5

2 1 Sam 4,5