HØR melodien

Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Claus Mortensøn
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Lovet være – lovsang, tak og ære til Gud / 2. vorden est – ældre dansk: at du er blevet / 3. skær – uplettet, ufordærvet; her nærmest i betydningen: uskyldig / .4 Himlens hær – Luk 2,13-14 / 5. Gud ske lov – egtl. et ønske: Lad Gud blive æret! Her tillige et udtryk for taknemmelighed og jubel.

2

1. enbårne – eneste fødte Joh 1,18; 3,16 / 2. mand i lys – for syn og sans var Kristus menneske; men i det skjulte – i løn – var og blev han Gud / 3. underlig – underfuldt (ikke mærkværdigt). i kød og blod – Joh 1,14 / 4. brøst – se til nr. 86.3. råde bod – betale, erstatte, gøre fyldest for.

3

1. ledebånd – i ældre tid et bælte eller en sele med tømmer til at styre og holde et barn oppe, medens det lærer at gå / 2. svøbte – Luk 2,7. Det, at den nyfødte Kristus måtte svøbes, er et bevis på, at han virkelig blev et svagt, frysende menneske, udleveret til andre menneskers godhed eller ondskab / 3. styrer – regerer; ikke dirigerer.

4

1. Himlens lys kom i dig – Joh 8,12; 12,46 / 2. til ny oplysning – formodentlig et udtryk med bevidst dobbeltbetydning; dels skabelsens genkomne gudsskabte lys (se til nr. 80 og nr. 100.2), dels en ny og bedre oplysning end tidsåndens, rationalismens eksklusivt fornufts- og forstandsbaserede oplysningsideal / 3. nattetid – poetisk udtryk for den kirkelige tilstand, rationalismens åndelige mørke på Grundtvigs tid.

5

2. adlede armod og usselhed – Luk 1,52 / 3-4.  fattig du gjorde dig med flid, rige blev vi – Sir 11,21. 2 Kor 8,9.

6

1. Konning – gl. dansk: konge / 2. ånders konge – se til nr. 83.3. støvets gæst – se til nr. 105.3 / 3. skyggedal – Sl 23,4. Luk 1,79 / 4. hjem – 2 Kor 5,6-9. til sin lyse kongesal – Åb 21,24.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

108

Lovet være du, Jesus Krist
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Førreformatorisk leise / Johann Walter 1524
Lille Guds barn, hvad skader dig

1

Lovet være du, Jesus Krist!
at du menneske vorden est,
født af en jomfru ren og skær,
gladelig hilst af Himlens hær.
O, Gud ske lov!

2

Du, Gud Faders enbårne Søn,
mand i lys, men dog Gud i løn,
underlig klædt i kød og blod,
kom på vor brøst at råde bod.
O, Gud ske lov!

3

Verden går i dit ledebånd,
dig dog svøbte en kvindes hånd,
du, som har skabt og styrer alt,
blev dog på skød barnlille kaldt.
O, Gud ske lov!

4

Himlens lys kom i dig til jord,
skinner til ny oplysning stor,
godt kan vi nu ved nattetid
kende som børn vor Fader blid.
O, Gud ske lov!

5

Fattig kom du til jorden ned,
adlede armod og usselhed,
fattig du gjorde dig med flid,
rige blev vi til evig tid.
O, Gud ske lov!

6

Konning er du blandt konger bedst;
ånders konge blev støvets gæst,
fører os op fra skyggedal
hjem til sin lyse kongesal.
O, Gud ske lov!

Str. 1: Tysk 15. årh. Str. 1-6: Martin Luther 1523.
Claus Mortensen? 1528.
N.F.S. Grundtvig 1837 og 1845.