Se salmens tekst:
107. Glæden hun er født i da...
Vælg melodi:
 15. årh./Michael Weisse 1...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Glæden hun – den feminine kønsbestemmelse af glæden er Grundtvigs, som derved får det kvindelige og Jesusbarnets mandlige forenet som et udtryk for hele guddomsfylden / 3. velbehag – Luk 2,14 / 4.  fryde sig de spæde – opfordring / 5. Han, som var frygtelig – Gud, som forhen måtte frygtes, Sl 47,3; 68,36. Sef 2,11 / 6. og utilgængelig – 1 Tim 6,16: Gud, som bor i et utilgængeligt lys / 10. vort støv – udtryk for menneskets forgængelig­hed; se til nr. 3.5, 9.4, 33.5 og 105.3.

2

1. ved midnatstid – det tidspunkt, hvor mørket er tættest. Udtrykket skal forstærke parallellen mellem den første skabelse, hvor Gud tændte lys i urmørket, 1 Mos 1,3-4, og Jesu fødsel, tolket af Johannes-evangelisten som det lys, „der skinner i mørket, og mørket greb det ikke“, Joh 1,4-5 / 5. han, som på skyerne – Sl 104,3 / 6. ager blandt stjernerne – Sir 43,9-10 / 8. dommedag – Joh 9,39. Jud 6 / 9. taler med tordenbrag – Joh 12,29 / 10. nu man hører græde – inspireret af Det nye Testamentes få optegnelser om Jesu gråd, Luk 19,41. Joh 11,35, slutter Grundtvig, at allerede i krybben må han have grædt første gang. Tanken genoptages i salmens slutvers.

3

2. blomstervange – poetisk udtryk for „marken“ i Luk 2,8. Her, som utallige gange i Grundtvigs salmer, spores grundinspirationen fra lignelsen om fuglene og blomsterne, se til nr. 41 / 9. alt – allerede. herredom – se til nr. 9.7 / 10. skøn som morgenrøden – se til nr. 101.

4

1. dine hænders værk er vi – Es 64,7 / 4. du er ja og amen – 2 Kor 1,19-20; udtryk for Guds urokkelige troværdighed.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

107

Glæden hun er født i dag
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: 15. årh. / Michael Weisse 1531

1

Glæden hun er født i dag,
Himmeriges glæde,
ved Gud Faders velbehag
fryde sig de spæde!
Han, som var frygtelig
og utilgængelig
i sin høje bolig,
han nu i barnedragt
har sig i krybben lagt,
med vort støv fortrolig.

2

Født er han ved midnatstid,
skabte sol og måne,
han, som ejer verden vid,
hus i stald vil låne;
han, som på skyerne
ager blandt stjernerne,
svøbes som de spæde!
Ham, som på dommedag
taler med tordenbrag,
nu man hører græde!

3

Hyrder, som på nattevagt
lå i blomstervange,
bud dem blev fra Himlen bragt
brat med englesange:
Født er på jorderig
kongen af Himmerig,
frelseren fra døden,
hviler i krybberum,
har dog alt herredom,
skøn som morgenrøden.

4

Herre! dine hænders værk
er vi alle sammen,
vi er svage, du er stærk,
du er ja og amen.1
Til os du dalede,
lad os til Himlene
nu med dig opfare!
Tårer du her udgød,
lær os nu sangen sød
med din engleskare!

Latin 14. årh. (Dansk 1535).
N.F.S. Grundtvig 1837 og 1847.

1 2 Kor 1,19-20