Se salmens tekst:
105. Venner! sagde Guds engel ...
Vælg melodi:
 Henrik Rung 1857
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

2. hvorfor er nu I bange – gendigtning af engleordet „Frygt ikke!“ Luk 2,10 / 3. Kildevæld kun er budskab mit til – der er ikke tale om en nedvurdering, men omvendt ordstilling. Meningen er: Mit budskab er en kilde, udelukkende til glæde. Det samme er tilfældet i linjen: thi han, som jorden gør sjæleglad / 6. Davids stad – Betlehem, Luk 2,4; 11.

2

1. Jesus Kristus, den Davids søn – Matt 1,1-17 / 3. i løn – i det skjulte, ukendt. / 4. tag det vare – læg mærke til det! / 5. Fra Himlen højt kommer julebud – bevidst genklang af Luthers julesalmer, navnlig nr. 88 / 6. guders Gud – er i salmen her ikke udtryk for flerguderi; men et forstærkende og forherligende udtryk, 5 Mos 10,17. Sl 136,2.

3

1. „Ære være den guders Gud!“ – Anførselstegnene markerer, at referatet af juleenglens budskab nu glider over i en gengivelse den himmelske hærskares sang, Luk 2,13-14 / 2. støvet – i et håndskrevet udkast kan man se, hvordan Grundtvig først skrev „Jorden“, men har streget det ud, og med kraftig håndskrift rettet til „Støvet“, som betyder det forgængelige menneske, 1 Mos 2,7; 3,19, i modsætning til ‘gudernes Gud’ / 4-6. af svøbet ud – hentyder til det svøbte barn som er glædens årsag Luk 2, 12, men også, at glæden – som blomsten og som løvet – først kommer til fuld udfoldelse. Selv Guds egen glæde over skaberværket „..mens alle morgenstjerner jublede.“ (Job 38,7) overstråles af den store glæde for hele folket, som lå i svøb indtil Kristi fødsel.          

4

4. trindt i kristenheden – i den kristne kirke rundt om i verden / 5. væld – vælde, styrke. I prædiken og menighedssang genopleves det himmelske lys og den himmelske lovsang, evangeliet fortæller om, Luk 2,9 / 6.  julekvæld – julenat.

5

5. evangelium – latiniseret græsk ‘euangelion’: God efterretning, glædesbudskab.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

105

Venner! sagde Guds engel blidt
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Henrik Rung 1857

1

Venner! sagde Guds engel blidt:
Hvorfor er nu I bange?
Kildevæld kun er budskab mit
til lutter frydesange;
thi han, som jorden gør sjæleglad,
er født til verden i Davids stad.

2

Jesus Kristus, den Davids søn,
vor frelser fra al fare,
født er han, ligger svøbt i løn
i krybben, tag det vare!
Fra Himlen højt kommer julebud:
Nu ære være den guders Gud!

3

»Ære være den guders Gud!
Nu daled fred til støvet,
glæden springer af svøbet ud
som blomsten og som løvet.«
Så lydt og sødt under sky det klang,
som alle stjernernes morgensang.1

4

Himmel-klarhed og englesang,
dem gav os Gud med freden;
efterskin de og efterklang
har trindt i kristenheden,
hvor ånd har mæle, og sang har væld,
hvor øjne tindrer hver julekvæld.

5

Kirke! du er vort Betlehem,
og alle små derinde,
efter som det er sagt til dem,
skal deres frelser finde
med juledags-evangelium,
i hjertekammerets krybberum!

N.F.S. Grundtvig 1846. Bearbejdet 1857.

1 Job 38,7