00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. Et barn er født – Es 9,5 1. tekstrækkes lektie til Juledag efter Alterbogen 1992; fra 1885 aftensangstekst efter 2. tekstrække (versangivelsen iflg. aut. bibelovers. 1992) / 2. thi glæde sig Jerusalem – derfor skal Jerusalem glæde sig. Verset udtrykker perspektivet mellem fødselsøjeblikkets jordiske glæde i Betlehem, Julenat, og den evige, himmelske glæde i det ny Jerusalem Åb 21 / 3. Halleluja – se til nr. 9,10.

2

1. En fattig jomfru – I forhold til den middelalderlige hymnes skildring, hvor jomfru Maria først nævnes i 5, er hun, af Grundtvig, forfremmet til 2. vers. Her repræsenterer hun imidlertid den jordiske fattigdom som kontrast til barnets himmelske majestæt. i løn – i det skjulte.

3

2. Man kan overveje Grundtvigs „ : “ til sidst. I de trykte udgaver af salmen varierer tegnsætningen, og denne version – med kolon – findes første gang i Sang-Værk til den Danske Kirke 1837, derefter i 1845-heftet fra København. I de to første vers står omkvædet som den nutidige menigheds lovsang for både Kristi fødsels historiske realitet og dens frelseshistoriske betydning frem mod den evige lov­sang, der skildres i salmens slutning. Som sådan betegner kolon i dette vers en nedskriv­ning af omkvædet til nærmest et citat af englesangen. på den anden side er der i vers 8 en direkte udtrykt forvisning om, at det Halleluja, menigheden synger med denne salme, er en direkte genklang af englenes – og dermed en tone, der rækker lige ind i Himlen.            4  1. Østens vise – er Grundtvigs omskrivning af originalens reges de Saba veniunt – „konger kom fra Saba“, Matt 2 / 2. guld, røgelse og myrra – gaverne er symbolske; guld, gav man til en konge, røgelse til en gud, myrra til en, der skulle dø. Myrraplantens vellugtende og sansebedøvende harpiks brugtes både som bedøvelsesmiddel til en døende, Mark 15,23, og i de ligkonserverende midler, som blev brugt ved balsamering eller forud for en begravelse, Mark 16,1. skær – uforfalsket, fin.

4

1. Østens vise – er Grundtvigs omskrivning af originalens reges de Saba veniunt – „konger kom fra Saba“, Matt 2 / 2. guld, røgelse og myrra – gaverne er symbolske; guld, gav man til en konge, røgelse til en gud, myrra til en, der skulle dø. Myrraplantens vellugtende og sansebedøvende harpiks brugtes både som bedøvelsesmiddel til en døende, Mark 15,23, og i de ligkonserverende midler, som blev brugt ved balsamering eller forud for en begravelse, Mark 16,1. skær – uforfalsket, fin.

5

1. Forvunden – overvundet, besejret (netop ikke overstået eller forsvundet!).

7

2. til kirke – vendingen betyder snarere at forsamles som Herrens menighed, end den blotte bevægelse frem mod en kirkebygning.

8

1. brat – hurtigt, på ingen tid.

9

1. vorder – bliver / 2. Guds milde ansigt skal vi se – Matt 18,10. Åb 22,4 også Matt 5,8. 1. Joh 3,2.

10

2. bold – herlig, stærk. Frelserens styrke og broderens blidhed udtrykker det guddomme­lige og det menneskelige i Kristus Jesus.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

104

Et barn er født i Betlehem
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: 15. årh. / Lossius 1553
Tysk visemelodi omkring 1600 / A.P. Berggreen 1849

1

Et barn er født i Betlehem,
thi glæde sig Jerusalem!
Halleluja, halleluja!

2

En fattig jomfru sad i løn
og fødte Himlens kongesøn.
Halleluja, halleluja!

3

Han lagdes i et krybberum,
Guds engle sang med fryd derom:
Halleluja, halleluja!

4

Og Østens vise ofred der
guld, røgelse og myrra skær.
Halleluja, halleluja!

5

Forvunden er nu al vor nød,
os er i dag en frelser fød.
Halleluja, halleluja!

6

Guds kære børn vi blev på ny,
skal holde jul i Himmel-by.
Halleluja, halleluja!

7

På stjernetæpper lyseblå
skal glade vi til kirke gå.
Halleluja, halleluja!

8

Guds engle der os lære brat
at synge, som de sang i nat:
Halleluja, halleluja!

9

Da vorde engle vi som de,
Guds milde ansigt skal vi se.
Halleluja, halleluja!

10

Ham være pris til evig tid
for frelser bold og broder blid!
Halleluja, halleluja!

Latin 14. årh. Tysk 1545. Dansk 1544. 1569.
N.F.S. Grundtvig 1820 og 1845.