00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Arvid Pedersen
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

1. lidet – lille, spædt. lysteligt – herligt, dejligt, til at glædes og frydes over / 2. båret – født / 3. sligt – magen til / 4.  jubelåret – ‘jubel’ er et latinsk låneord i familie med gammeltestamentlig hebraisk: jobél, som egentlig betyder et vædderhorn. I den gamle jødedom indvarsledes hvert syvende sabbatsår – d. e. hvert halvtredsindstyvende år – ved trompetstød i disse vædderhorn. 3. Mos 25,8f. pålægger, at det således indvarslede jubelår skal være helligt, markerne skal hvile, folket skal leve af Guds velsignelse, slaver og fanger skal frigives, skyldnere skal være gældfri… Der er således et vældigt, bibelsk perspektiv bag dette udtryk, når salmen bruger det om tidens fylde og vendepunkt: Kristi fødsel / 8.  fornedrede – ikke negativt, men i betydningen: ydmygede sig, gjorde sig svag og afmægtig. de små – Jesu fødsel er forudgribelsen af Mark 10.14f. I Bethlehems-barnet kommer han til de små, ligesom han siden formanede: Lad de små komme til mig.

2

3-4. vi knæler ned, det er Gud Faders ære – Fil 2,10f. / 8. halleluja – hebraisk: lovpris Jahve = Gud Herren (se til nr. 9.10) / 10. engles millioner – poetisk gengivelse af de himmelske hærskares lovsang, Luk 2,13.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

102

Et lidet barn så lysteligt
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: 15. årh. / Joseph Klug 1533
Carl Chr. Nic. Balle 1855

1

Et lidet barn så lysteligt
blev af en jomfru båret,
ej før, ej siden hørtes sligt,
men kun i jubelåret,
i tidens fylde, da Guds Søn
på jord sig fandt en moder skøn,
lod uden synd sig føde,
fornedrede sig til de små,
så de kan ham til broder få,
den Himlens morgenrøde.

2

Højlovet i al evighed
skal Jesus Kristus være,
og når for ham vi knæler ned,
det er Gud Faders ære;
og når vor lovsang, altid ny,
fra jord sig svinger let i sky
med glade juletoner,
vort fattige halleluja
med salig fryd istemmes da
af engles millioner.

Tysk omkr. 1400. Bearbejdet 1528.
Arvid Pedersen 1529.
N.F.S. Grundtvig 1837, 1843 og 1845.