HØR melodien

Se salmens tekst:
10. Alt, hvad som fuglevinger...
Vælg melodi:
 Thomas Laub 1915
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Noter

vers

linjer

1

5. råder bod – erstatter / 6. støvets ve og vånde – dødelige menneskers smerte og klage.

2

4. åndefang – åndedrættet, vejrtrækningen.

3

4. dig – Det kræver et øjebliks eftertanke at få klarhed over, hvad v. 3 handler om, men det er altså sjælen (2), der trænger til Guds nåde. Og det var sjælen Guds nåde ledte for at finde, da nåden kom til verden med Jesu Kristi underfulde menneskevordelse / 6. underligste – ikke mærkværdigste; men snarere vidunderligste eller underfuldeste.

4

3/6. skaber … genløser … Trøsteren – den trefoldige Gud: Faderen, Sønnen og Hellig­ånden.

5

2. alle englekor – Grundtvig griber tilbage til den middelalderlige forestilling om himmelsfærerne, hvor de ni englekor, bestående af lovsyngende himmelvæsener, udgør trin op mod Guds evige trone.
Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. II, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Lovsange

10

Alt, hvad som fuglevinger fik
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Thomas Laub 1915

1

Alt, hvad som fuglevinger fik,
alt, hvad som efter fugleskik
med sanglyd drager ånde,
lovsynge Gud, for han er god,
han i sin nåde råder bod
på støvets ve og vånde.

2

Min sjæl, du har af alt på jord
i tanken og din tunges ord
de allerbedste vinger,
og friest er dit åndefang,
når dybt du drager det i sang,
så højt i sky det klinger.

3

Hvad er vel og på jorderig,
der sammenlignes kan med dig
i trangen til Guds nåde?
Og det var dig, den ledte om,
da med vor Herre hid den kom
på underligste måde.

4

Så vågn da op, min sjæl, bryd ud
med lovsangs røst, og pris din Gud,
din skaber og genløser,
som så til dig i nåde ned
og over os sin kærlighed
med Trøsteren udøser!

5

Og sig det til hver fugl på jord,
og sig til alle englekor,
hvis sang livsaligst klinger,
at du med dem i væddestrid
vil prise Gud til evig tid
for ånde, røst og vinger!

N.F.S. Grundtvig 1851.