00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Daniel Herrnschmidt
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Herrnschmidt, Johann Danielf. 11. april 1675 i Bopfingen, Würtemberg. F: sognepr. Georg Adam H. Han havde sin skolegang i Nördlingen og Heilbronn og fra 1696 på univ. i Altdorf, hvor han blev magister 1698. Under fortsatte teologiske studier i Halle blev han grebet af pietismen og ivrig elev af Francke. 1701 blev han adjunkt ved det teol. fakultet. Året efter blev han kaldt hjem som kapellan for sin far, og ~ Sabine Katharine Schwartz. Den spanske arvefølgekrig berørte byen og H.’s præstearbejde, og under indtryk af oplevelserne kom han i gang med salmedigtning. 1712 blev han kaldet til superintendent i Idstein. På vej til embedet rejste han over Halle, hvor han tog teologisk doktorgrad, og 1715 blev han professor i teologi i Halle, året efter tillige underdirektør for Vajsenhuset og seminariet. Både H. og hans hustru døde af samme febersygdom 5. febr. 1723.

H. skrev sine fleste salmer i sin præstetid i Bopfingen. 17 udkom i Freylinghausens salmebøger 1704 og 1714. Enkelte er oversat til norsk, og til dansk af Brorson.

A  97  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

97

Vor Jesus kan ej noget herberg finde
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Pontoppidan 1740
Thomas Laub 1915
Jeg kender ham, hvem jeg har overgivet

1

Vor Jesus kan ej noget herberg finde
i Betlehem, sin egen fædreby,
han lader dér i ringe svøb sig binde,
hvor ellers fæ og får går ind i ly,
en krybbe er hans første eje,
det tørre græs og strå hans første barneleje.

2

Den Herre har sig fattigdom tilegnet,
som alle gode gaver har i hånd,
og bliver slet blandt arme syndre regnet,
indtil han sønderriver Satans bånd;
nu er her liv for alle døde,
fordi Guds egen Søn på jorden lod sig føde.

3

Velsignet være Herrens store nåde,
hans store magt til evigt minde sat,
som vidste på vor jammer bod at råde
i denne underfulde nådes nat.
Velsignet mørke uden lige,
da lyset selv brød frem af søde Himmerige!

4

Så vil vi os trods alle fjender fryde,
Gud har os givet det, ham kærest var,
og lader alle nåde-strømme flyde,
hvad er der, som han os ej givet har!
Så være ham da også livet,
og hvad vi er og har, til evigt offer givet.

Johann Daniel Herrnschmidt 1714.
Hans Adolph Brorson 1733.