HØR melodien

Se salmens tekst:
96. Fra Himlen kom en engel k...
Vælg melodi:
 15. årh./Spangenberg 1568
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Hans Tausen
Hans Thomissøn
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Tausen, Hansf. 1494 i Birkende på Fyn. Om hans hjem og forældre ved man intet sikkert. Han blev optaget i johanitterklostret i Antvor­skov, og derfra sendt til Nordeuropas bedste universiteter: Ro­stock 1516-21 – hvor han blev magister 1519; København 1521-22, Leuwen 1522, Wittenberg 1523-24. Uddannelsesforløbet brugte T. indenfor tidens bibelhumanistiske reformkatolicisme, og efter sin hjemkomst udviklede T. snart et klart luthersk standpunkt, som kom til udtryk, da han i 1525 blev sendt til Viborg som prædikant. Han blev først fængslet, siden udstødt af sin orden, men fik kongeligt værnebrev, og antaget som kongelig kapellan i Viborg. Han prædikede således under kongens beskyttelse og opr. sm. m. Jørgen Sadolin en luthersk præsteskole i Vi­borg fra 1526. Byens borgere løb storm på Gråbrødreklostrets kirke, lod T. prædike, sang lutherske salmer og forhindrede hans arrestation. 1527 ~ Dorothea Sadolin. Fra 1529 blev T. beskikket som luthersk sognepr. v. Viborg Gråbrødrekirke, men s.å. kaldt til Nicolai Kirke i Kbh. På den københavnske herredag tog katolske og lutheranere livtag, men uden afklaring. T. blev indklaget for injurier og kætteri og egtl. dødsdømt, men straffen blev forvandlet først til forvisning, siden til ingenting. Da Reformationen var indført 1536 var han med til at udarbejde kirkeordinansen 1537, og blev også lektor i hebraisk v. univ., siden prædikant v. Roskilde domkirke. 1538 ~ Ane Andersdatter. 1541 blev T. superintendent (biskop) i Ribe, hvor han døde 11. nov. 1561.

Som en af Reformationens foregangsmænd har T. uden tvivl også beskæftiget sig med salmer. Man ved, at han brugte danske salmer ved sine gudstjenester i Viborg 1525-29, først regelmæssige aftensangstjenester, siden fuld mes­se, men på dansk og med luthersk nadver. Et særligt afsnit i de tidlige danske salmebøger, trykt i Malmø, benævnes netop „…den afftensang/ som i Iudland siunges/ met Antiphoner/ Psalmer oc Magnificat…“ Der er næppe tvivl om, at T. har været direkte involveret i udarbejdelsen af de danske sangtekster til denne brug. Da T. kom til København tog han salmerne med sig, så Thomissøn i fortalen til 1569-salmebogen kunne berette: „Men i det Aar 1529. bleffue danske Psalmer først siungen her i Kiøbenhaffn om høsten/ aff Mester Hans Taussen…Oc lod han den danske Psalmebog vdprentis forbedrit i det aar 1544.“ T. har således også været involveret i en salmebogsudgave, antagelig trykt i Kbh. Intet bevaret ekspl. af denne bog kendes i dag, men en bevaret salmebog fra 1553 rummer en del salmer, som udtrykkelig er „fordansket af m. Hans Taussen“. Tænkeligt er bogen fra 1544 gået helt eller delvis op i denne senere, forøgede udgivelse.

B  95, 96, 707  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

96

Fra Himlen kom en engel klar
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: 15. årh. / Spangenberg 1568

1

Fra Himlen kom en engel klar,
for hyrders øjne åbenbar,
han sang så sødt: Nu giver agt
på barnet svøbt, i krybben lagt!

2

I Betlehem, i Davids stad,
som skrevet står på spådomsblad,
der fødtes han, den Herre bold,
som er al verdens sol og skjold.

3

Det er den Herre Jesus Krist,
og juble må I nu for vist,
thi ét er blevet Gud og mand,
så eders broder er nu han.

4

Hvad mægter nu vel synd og død!
Gud er med eder i al nød;
lad storme nu al Helveds magt,
Guds Søn med eder står i pagt!

5

Slå nu til ham kun al jer lid,
han svigter ej til evig tid!
Så lad kun komme, hvo der vil,
hans overmand er dog ej til!

6

Lad fnyse her, lad rase hist!
Guds slægt dog sejre må til sidst.
Så tak da Gud af hjertens grund,
tålmodig, glad i allen stund!

Martin Luther 1543. (Hans Tausen 1544).
Hans Thomissøn 1569. N.F.S. Grundtvig 1837.
Bearbejdet 1889.