HØR melodien

Se salmens tekst:
95. Fra Himlen højt kom buds...
Vælg melodi:
 Valentin Schumann 1539
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Hans Tausen
Janus Lauritz Andreas Kolderup-Rosenvinge

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Tausen, Hansf. 1494 i Birkende på Fyn. Om hans hjem og forældre ved man intet sikkert. Han blev optaget i johanitterklostret i Antvor­skov, og derfra sendt til Nordeuropas bedste universiteter: Ro­stock 1516-21 – hvor han blev magister 1519; København 1521-22, Leuwen 1522, Wittenberg 1523-24. Uddannelsesforløbet brugte T. indenfor tidens bibelhumanistiske reformkatolicisme, og efter sin hjemkomst udviklede T. snart et klart luthersk standpunkt, som kom til udtryk, da han i 1525 blev sendt til Viborg som prædikant. Han blev først fængslet, siden udstødt af sin orden, men fik kongeligt værnebrev, og antaget som kongelig kapellan i Viborg. Han prædikede således under kongens beskyttelse og opr. sm. m. Jørgen Sadolin en luthersk præsteskole i Vi­borg fra 1526. Byens borgere løb storm på Gråbrødreklostrets kirke, lod T. prædike, sang lutherske salmer og forhindrede hans arrestation. 1527 ~ Dorothea Sadolin. Fra 1529 blev T. beskikket som luthersk sognepr. v. Viborg Gråbrødrekirke, men s.å. kaldt til Nicolai Kirke i Kbh. På den københavnske herredag tog katolske og lutheranere livtag, men uden afklaring. T. blev indklaget for injurier og kætteri og egtl. dødsdømt, men straffen blev forvandlet først til forvisning, siden til ingenting. Da Reformationen var indført 1536 var han med til at udarbejde kirkeordinansen 1537, og blev også lektor i hebraisk v. univ., siden prædikant v. Roskilde domkirke. 1538 ~ Ane Andersdatter. 1541 blev T. superintendent (biskop) i Ribe, hvor han døde 11. nov. 1561.

Som en af Reformationens foregangsmænd har T. uden tvivl også beskæftiget sig med salmer. Man ved, at han brugte danske salmer ved sine gudstjenester i Viborg 1525-29, først regelmæssige aftensangstjenester, siden fuld mes­se, men på dansk og med luthersk nadver. Et særligt afsnit i de tidlige danske salmebøger, trykt i Malmø, benævnes netop „…den afftensang/ som i Iudland siunges/ met Antiphoner/ Psalmer oc Magnificat…“ Der er næppe tvivl om, at T. har været direkte involveret i udarbejdelsen af de danske sangtekster til denne brug. Da T. kom til København tog han salmerne med sig, så Thomissøn i fortalen til 1569-salmebogen kunne berette: „Men i det Aar 1529. bleffue danske Psalmer først siungen her i Kiøbenhaffn om høsten/ aff Mester Hans Taussen…Oc lod han den danske Psalmebog vdprentis forbedrit i det aar 1544.“ T. har således også været involveret i en salmebogsudgave, antagelig trykt i Kbh. Intet bevaret ekspl. af denne bog kendes i dag, men en bevaret salmebog fra 1553 rummer en del salmer, som udtrykkelig er „fordansket af m. Hans Taussen“. Tænkeligt er bogen fra 1544 gået helt eller delvis op i denne senere, forøgede udgivelse.

B  95, 96, 707  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

95

Fra Himlen højt kom budskab her
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Valentin Schumann 1539

1

Fra Himlen højt kom budskab her
med nyt til alle fjern og nær,
godt budskab os nu føres til,
derom vi evig sjunge vil.

2

I dag et lidet barn er fød
til bod for verdens synd og nød;
det er den Herre Jesus Krist,
som frelse bringer os for vist.

3

Så lad os mærke tegnet ret:
i stalden hist, i krybbe slet,
dér vil vi finde barnet lagt,
som har al verden i sin magt.

4

Så gå vi da så hjerteglad
med hyrderne til Davids stad
og se den julegave skøn,
Guds egen elskelige Søn.

5

O, vær velkommen, ædle gæst!
For syndres skyld du kommen est
i verdens jammer ned til mig.
Jeg aldrig kan fuldtakke dig.

6

På hø og strå du ligger der
i klude svøbt, o Herre kær;
dog stråler ingen trone så
som her din armods ringe strå.

7

Var verden nok så vid og lang,
dig var den dog en vugge trang
og dig ej værd, var den end fuld
af perler, ædelsten og guld.

8

Således det behaged dig
den sandhed at forkynde mig,
at verdens ære, magt og guld
for dig er ikkun støv og muld.

9

Min kære Herre Jesus Krist,
gør dig en vugge i mit bryst,
tag herberg i mit hjerte der,
at jeg dig aldrig glemmer mer!

10

Pris være Gud i sang og bøn,
som skænked os sin egen Søn!
Så vil vi glemme sorg og savn
og holde jul i Jesu navn!

Martin Luther 1535. (Hans Tausen 1544).
Dansk 1569.
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge 1845.
Jf. nr. 94.