HØR melodien

Se salmens tekst:
95. Fra Himlen højt kom buds...
Vælg melodi:
 Valentin Schumann 1539
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Hans Tausen
Janus Lauritz Andreas Kolderup-Rosenvinge

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Kolderup-Rosenvinge, Janus Lauritz Andreasf. 10. maj 1792 i Kbh. F: postdirektør Peter Andreas K. M: Mariane f. Grüner. Efter studentereks. 1809 manuduceredes han i jura af A. S .Ørsted og vandt 1813 univ.s guldmedalje for en afh. om Danske Lov. Året efter blev han jurist, ~ Barbara Abi­gael Lange, og ansat v. det juridiske fakultet, hvor han først var notar, siden adjunkt, lic.jur. og 1817 dr.jur. 1818 ekstraordinær prof. og fra 1830 ordinær professor. Sideløbende med universitetskarrieren var K. ekstern assessor v. Højesteret og læ­rer i kirkeret v. Pastoralseminariet. Fra 1834 medl. af Videnskabernes Selskab og universitetsdirektionen. K.’s kirkelige interesse gav sig både praktisk og teoretisk udtryk. Han var medl. af ritualkommissionen 1839, af kom­missionen ang. Kirke- og Undervisningsvæsen 1841. K. døde under et re­kre­ationsophold i Nantes, Frankrig 4. aug. 1846.

Foruden juridiske afhandlinger og lærebøger, udgav K.: ‘Om Kirkebe­sty­relse, Kirkeforfatning og Kirkens Eiendomsret´ 1850, og skrev artikler om kirkeretshistoriske emner. Hans nære bekendtskab med F. L. Mynster, der 1863 udgav en oversættelse af Luthers salmer, er antagelig årsag til K.’s eneste bidrag til salmehistorien.

B  95  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

95

Fra Himlen højt kom budskab her
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Valentin Schumann 1539

1

Fra Himlen højt kom budskab her
med nyt til alle fjern og nær,
godt budskab os nu føres til,
derom vi evig sjunge vil.

2

I dag et lidet barn er fød
til bod for verdens synd og nød;
det er den Herre Jesus Krist,
som frelse bringer os for vist.

3

Så lad os mærke tegnet ret:
i stalden hist, i krybbe slet,
dér vil vi finde barnet lagt,
som har al verden i sin magt.

4

Så gå vi da så hjerteglad
med hyrderne til Davids stad
og se den julegave skøn,
Guds egen elskelige Søn.

5

O, vær velkommen, ædle gæst!
For syndres skyld du kommen est
i verdens jammer ned til mig.
Jeg aldrig kan fuldtakke dig.

6

På hø og strå du ligger der
i klude svøbt, o Herre kær;
dog stråler ingen trone så
som her din armods ringe strå.

7

Var verden nok så vid og lang,
dig var den dog en vugge trang
og dig ej værd, var den end fuld
af perler, ædelsten og guld.

8

Således det behaged dig
den sandhed at forkynde mig,
at verdens ære, magt og guld
for dig er ikkun støv og muld.

9

Min kære Herre Jesus Krist,
gør dig en vugge i mit bryst,
tag herberg i mit hjerte der,
at jeg dig aldrig glemmer mer!

10

Pris være Gud i sang og bøn,
som skænked os sin egen Søn!
Så vil vi glemme sorg og savn
og holde jul i Jesu navn!

Martin Luther 1535. (Hans Tausen 1544).
Dansk 1569.
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge 1845.
Jf. nr. 94.