Se salmens tekst:
84. Gør døren høj, gør po...
Vælg melodi:
 Genève 1551
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Georg Weissel
Niels Johannes Holm

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Weissel, Georgf. 1590 i Domnau, Preussen. F: borgmester. W. studerede i Königsberg, Strass­bourg og Basel, og blev o. 1620 rektor i Friedland. Fra 1623 blev han sognepr. i Königsberg, v. en nybygget kirke i bydelen Rossgarten. Til indvielsen 2. s. i Advent 1623 og hans egen indsættelse søndagen efter skrev han to salmer. W. forblev i dette embede til sin død 1. aug. 1635

De 23 kendte salmer af W. udkom i samlingen ‘Preussische Festlieder’ 1642. 

A  84  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Tidens fylde

84

Gør døren høj, gør porten vid
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Genève 1551

1

Gør døren høj, gør porten vid!
Den ærens konge kommer hid;
han hersker over alle land
og er al verdens frelsermand.

2

Retfærdig kommer han herned
og bringer liv og salighed;
sagtmodig er med hjælp han nær,
barmhjertighed hans scepter er.

3

Han os bebuder glædens år,
vor nød ved ham en ende får;
derfor af stemmer uden tal
en frydesang ham møde skal.

4

O, salig er den stad for vist,
hvis konge er den Herre Krist;
så vel det hvert et hjerte går,
hvor denne konge indgang får.

5

Han er den rette glædessol,
som lyser fra Guds nådestol;
ved ham, Guds Søn, det lysne må
udi vort hjertes mørke vrå.

6

Jeg hjertets dør vil åbne dig,
o Jesus, drag dog ind til mig!
Ja, ved din nåde lad det ske,
at jeg din kærlighed må se!

7

Og ved din Helligånd os led
på vejen frem til salighed,
at her vi dig lovsynge må,
indtil vi for dit ansigt stå!

Sl 24,7-10
Georg Weissel (1642).
N.J. Holm 1829.