Se salmens tekst:
80. Tak og ære være Gud
Vælg melodi:
 Georg Christoph Strattner ...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Heinrich Held
Niels Johannes Holm

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Held, Heinrichf. 21. juli 1620 i Guhrau i Schlesien. F: Valentin H. M: Dorothea f. Kutzner. 1628 flygtede familien, der var lutheranere, på grund af katolske repressalier til Fraustadt i Polen. 1637 begyndte han i gymnasiet i Thorn, hvorefter han studerede jura i Königsberg og blev huslærer i Østpreussen. Fra 1642 studerede han i Frankfurt a.d.O. og udgav der sin første digtsamling. Han praktiserede jura i Stettin, men rejste så til Rostock, tiltrukket af muligheden for at kombinere jura med uddannelse i poesi. På stipendium fra den svenske dronning Kristina færdiggjorde han sin uddannelse i Greifswald, og fik mulighed for en dannelsesrejse, der førte ham til Holland, England og Frankrig. Hjemvendt til Fraustadt nedsatte han sig som sagfører, men måtte igen flytte p.g.a. politiske uroligheder. 1657 blev han bysekr. i Altdamm v. Stettin, året efter kæmner og rådsherre. Efter en sygdom døde H. i Stettin 16. aug. 1659.

Hans første digte: Heinrich Held’es deutscher Gedichte. Vortrab 1643 var kun forløber for flere følgende. Et par titler kendes, men ‘Vortrab’ er den ene­ste, der er bevaret. De af H.’s salmer, der kom i brug, blev kendt gennem andres bøger, navnlig Joh. Niedlings ‘Neuerfundende geistliche Wasserquelle’ 1658. 

A  80  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Tidens fylde

80

Tak og ære være Gud
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Georg Christoph Strattner 1691

1

Tak og ære være Gud,
som har ført sit løfte ud
og til syndres salighed
sendt sin kære Søn herned.

2

Hvad de gamle fædre sig
ønskede så hjertelig,
og hvad fordum lovet var,
Herren herligt opfyldt har.

3

Vær velkommen, du min fred,
dig ske tak i evighed!
Drag, o Jesus, ind til mig,
vejen selv du bane dig!

4

Kom, du ærens konge, kom!
Hjertet er din ejendom;
rens det, dan det, som du vil,
jeg kun dig vil høre til.

5

Med din trøst min sjæl opfyld
for min frygts og armods skyld,
at i troen idelig
jeg må hænge fast ved dig,

6

at når du i herlighed
kommer anden gang herned,
jeg kan dig i møde gå
og retfærdig for dig stå.

Heinrich Held 1658. N.J. Holm 1829.