Se salmens tekst:
8. Om alle mine lemmer
Vælg melodi:
 Tysk folkevise/Erfurt 1524
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Petter Dass
Morten Eskesen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Dass, Petterf. 1647 på Herøy i Alstahaug sogn, Norge. F: gårdmand Peiter Pettersen. M: Maren Falch. Da D. var 6 år gl. døde faderen, og børnene blev sat i pleje hos familien. D. kom til sin moster, der var gift m. sognepræsten på Nærøy i Namdalen, hvor han fik sine tidlige bogkundskaber. 1660 kom han i skole i Bergen og 1666 til København som teologisk student. Tre år senere var han tilbage i Norge som huslærer, og 1672 blev han huskapellan og dermed personlig hjælpepræst hos præsten i Nesna, der udgjorde et residerende kapellani under hovedsognet Alstahaug. 1681 overtog han kapellaniet, og 1689 efterfulgte han sognepræsten i Alstahaug sogn, der i dag er delt i 8 kirkesogne. Det krævende embede ældede tidligt D. og i hans senere år døjede han med sygdom. D. døde i sep. 1707.

I vid udstrækning er D.’s forfatterskab lejlighedsdigtning: Bryllups- dåbs- og begravelsessange, samt større digte, der skildrer nordnorsk folkeliv og natur; således Den norske Dale-Vise 1683 og Nordlands Trompet (udg. 1739). Af det selvbiografiske digt Min’ elskelig Tilhører, udvalgtes siden versene til salmen „Om alle mine lemmer“, og fra hans sangbare udlægning af Luthers Lille Katekismus 1698 (udg. 1714) er hentet de tre vers „Herre Gud, dit dyre navn og ære“. At Dass ikke i større grad er kommet til orde med sine egne virkelighedsnære og konkrete vers, skyldes mest af alt kirkelig bornerthed.

A  7, 8, 473  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Lovsange

8

Om alle mine lemmer
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Tysk folkevise / Erfurt 1524

1

Om alle mine lemmer
var fuld af idel sang,
om de så højt istemmer,
at det i skyen klang,
og sang jeg dag og nat,
jeg kunne ej gengælde
med tak Guds rige skat.

2

Se, skal jeg alt fortælle
fra mine ungdomsår,
hvad skæbne og tilfælde
mig da for hånden var,
jeg kan dog andet ej
end i forundring falde
ved Guds husholdnings vej.

3

Jeg ved vel, at den sommer
ej vare kan altid,
en vinter efter kommer,
som mig vil farve hvid,
jeg ser, mit mandeltræ
alt tager til at knoppes,1
min styrke går i knæ.

4

Herfra med mine fædre
engang jeg vandre bør,
det kald er mig langt bedre
end det, jeg havde før.
Er end jeg fro som gæst,
er ude længe fristet,
dog bliver hjemmet bedst.

5

O Gud, som har din kirke
grundfæst på dette sted,
du selv alt godt udvirke
her i din menighed!
Lad her os i dit hus
i troskab mod dig vandre
og følge ordets lys!

6

Lad livets kilde flyde,
at ingen stopper den!
Lad folkene sig fryde,
mens tider farer hen!
Lad lykkes Jesu navn,
at Sulamit må tage
sin Salomon2 i favn!

Petter Dass omkring 1704.
Morten Eskesen 1881.

1 efterårstegn, Præd 12,5

2 brud og brudgom i Højsangen, her om menigheden og Kristus