HØR melodien

Se salmens tekst:
784. Altid frejdig, når du g...
Vælg melodi:
 C. E. F. Weyse 1838
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Ernst Christian Richardt

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Richardt, Ernst Christianf. 25. maj 1831 i København. F: grosserer Andreas Emanuel R. M: Elisa Margrethe f. Christensen. Fra Borgerdydskolen på Chri­stianshavn, hvor han fik P. Heise som livslang kammerat, der siden satte mange af hans digte i melodi, blev R. student 1848, og begyndte teologisk studium, men blev indfanget af hovedstadens selskabsliv, hvor han ofte optrådte som lejlighedsdigter. Det samme var tilfældet i studenterforeningerne og på de nordiske studentermøder. Først i 1857 tog han en kneben embedseksamen. Hans sange, vaudeviller og komedier gik imidlertid deres gang gennem det københavnske teater-, selskabs- og foreningsliv, og gav ham dels anerkendelse, dels et økonomisk fundament. Et rejselegat tillod ham en længere dannelsesrejse til Italien, Palæstina, Tyrkiet og Grækenland. 1865 ~ Marie Koës Hammerich, og R. supplerede sine spredte indtægter fra skribent- og undervisningsvirksomheden med en fast stilling som musik- og teateranmelder v. Dagbladet, hvor han fik et nært bekendtskab m. Georg Brandes. En kort tid var R. forstander på Tune Folkehøjskole, men blev 1872 kapellan hos H. E. Glahn i St. Hedinge, og fra 1876 sognepr. i Ørslev på Fyn. 1886 fik han, pga. skrøbelighed, embedet som præst v. Vemmetofte adelige frøkenkloster, hvor han døde 18. dec. 1892.

R.’s kristelige poesi indledtes med samlingen Smaadigte 1860, hvori sangen: „Et Kors det var det haarde, trange Leie“ fremkom. Nyere Digte 1864. Texter og Toner 1868 med sangen: „Velkommen Lærkelil“ og digtet ‘Tornerose’ m. „Altid frejdig“. Billeder og Sange 1874. Halvhundrede Digte 1878. Kantater og digte 1880. Vaar og Høst 1884. Blandede Digte 1891.

A  209, 484, 520, 784  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Aften

784

Altid frejdig, når du går
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Dagen går med raske fjed

1

Altid frejdig, når du går
veje, Gud tør kende,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!

2

Aldrig ræd for mørkets magt,
stjernerne vil lyse!
Med et Fadervor i pagt
skal du aldrig gyse!

3

Kæmp for alt, hvad du har kært,
dø, om så det gælder!
Da er livet ej så svært,
døden ikke heller.

Chr. Richardt 1867.