Se salmens tekst:
768. Dagen viger og går bort
Vælg melodi:
 Bøhmisk 1566
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Dorothe Engelbrethsdatter

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Engelbrethsdatter, Dorothe(g. Hardenbeck) f. 16. jan. 1634 i Bergen, Norge. F: rektor, domkirkepræst Engelbreth Jørgensen. M: Anna f. Wrangel. Om E.’s opvækst vides kun, at hun inden hun blev 18 opholdt sig tre år i Kbh. 1652 ~ domkirkekapellan, magister Ambrosius Hardenbeck, som senere blev sognepræst ved domkirken og provst for Nordhardlands provsti. De fik 5 sønner og fire døt­re, hvoraf syv døde inden voksenalderen.

1677 udgav hun Siælens Sang-Offer, en samling salmer og åndelige sange. 1685: Taare-Offer Gudelige siæle til Underviisning. 1698: Et Christeligt Valet Fra Verden. I nyere tid er tillige udgivet en lang række viser, rimbreve, hyldest- og smædedigte forfattet af E.

Samtiden anså hende for den mest fremtrædende, kvindelige poet, hvilket hun også var, og en del af hendes salmer gik ind i andres udgivelser og i salmebøgerne. Som en form for statsanerkendelse bevilgede Chr. IV hende i 1684 skattefrihed på livstid. Hun døde 19. feb. 1716.

A  768  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Aften

768

Dagen viger og går bort
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Bøhmisk 1566

1

Dagen viger og går bort,
luften bliver tyk og sort,
solen er alt dalet brat,
det går ad den mørke nat.

2

Tiden sagte lister sig,
glasset rinder hastelig,
døden os i hælen går,
evigheden forestår.

3

Nu en dag jeg ældre blev,
det er som mit tankebrev,
at jeg med min vandringsstav
nærmer' hælder mod min grav.

4

Denne dag er du ej kvit,
uden du er faldet tit;
rejs dig, og med bøn gak hen
til din Gud i Himmelen!

5

Nu min Jesus, sjæles skat,
tag din bolig her i nat;
se, jeg har et hvilested
i mit hjerte til dig redt!

6

Lad din stærke englevagt
på mit leje give agt,
at min søvnetunge krop
skades ej af Satans trop!

7

Til et blund står nu mit sind,
men førend jeg slumrer ind,
vil jeg i mit hvilerum
stå og tænke mig lidt om:

8

at det er således fat,
jeg engang den lange nat
skal iblandt de dødes tal
sove i den mørke dal.

9

Fire fjæle er min pragt,
hvorudi jeg bliver lagt
med et lagen og lidt mer,
ejer ikke så en fjer.

10

Alle verdslig ting forgår,
jeg til herlighed opstår,
når Gud ved basunens lyd
kalder mig til evig fryd.

Dorothe Engelbrethsdatter 1677.