Se salmens tekst:
76. Op! thi dagen nu frembryd...
Vælg melodi:
 Niels W. Gade 1852
 Thomas Laub 1917
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Anastasius Freylinghausen
Hans Adolph Brorson

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Freylinghausen, Johann Anastasiusf. 2. dec. 1670 i Gandersheim, Wolfenbüttel. F: købmand og borgmester Dietrich F. M: Catharine Elisabethe f. Pölin. Som ung gymnasieelev boede han hos sin morfar, som lod ham læse meget i Bibelen og lære mange salmer udenad. Fra 1689 begyndte han at studere i Jena, men rejste 1691 til Erfurt, inspireret af røret omkring Francke, der på det tidspunkt var sognepræst der. Han fulgte Francke til Halle, og afsluttede sine teologiske studier ved byens nye universitetet.

En kort tid var han prædikant i sin fødeby, men kunne ikke få embede på grund af myndighedernes modstand mod pietismen. 1695 kaldte Francke ham tilbage til Halle som hjælpepræst ved kirken i forstaden Glaucha. Denne beskedne stilling varetog han ulønet gennem tyve år, indtil han i 1715 overtog Franckes embede ved kirken, og 44 år gammel ~ Franckes dat­ter Johanna Anastasia (som var hans gudbarn, opkaldt efter ham selv). De fik tre børn.

1723 blev F. konrektor ved Vajsenhuset og Seminariet i Halle, og efter svigerfaderens død 1727 medlem af direktoriet for de øvrige stiftelser samt sognepræst ved St. Ulrichskirche. Han døde efter gentagen sygdom 12. febr. 1739.

Freylinghausens salmehistoriske betydning er især knyttet til den dobbeltsalmebog han udgav. 1. del: Geistreiches Gesangbuch, den Kern alter und neuer Lieder, wie auch die Noten der unbekannten Melodeyen in sich haltend, Halle 1704, indeholdt 641 salmer + et tillæg på 42. Året efter kom et nyt oplag, hvori var tilføjet en „Zugabe“ på yderligere 75 salmer – i alt 758. 2. del: Neues geistreiches Gesangbuch, auserlesene, sa alte als neue, geistliche und liebliche Lieder nebst den Noten der unnbekannten Melodeyen in sich haltend Halle 1714, som med 751 + 47 + 17 rummede i alt 815 salmer. 1. del rummede det primære pietistiske salmestof med mange nyskrevne tekster, 2. del salmer, som ikke var med i den første eller var vanskelige at finde. Som det fremgår af titlerne har F. tillige samlet og redigeret melodistoffet, hvilket indebar, at han selv indimellem har komponeret en manglende melodi. 22 melodier og 44 salmer er hans egne. 1718 udkom et uddrag af dobbeltsamlingen, bestemt for kirken i Glaucha, 1741 en ny, samlet udgave med i alt 1581 salmer.

Ægidius, Enewald Ewald og frem for alle Brorson har oversat F.’s salmer til dansk.

A  76, 601, 606  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Tidens fylde

76

Op! thi dagen nu frembryder
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Niels W. Gade 1852
Thomas Laub 1917

1

Op! thi dagen nu frembryder,
som den ganske verden fryder;
op! thi nådens gyldne år
frem med lys og glæde går,
som de gamle før så såre
ventede med længselståre.
Halleluja, halleluja!

2

Han, som mange majestæter,
fromme fædre og profeter
har tilforne villet se,
og det dog ej kunne ske,
han til os så kærlig kommer,
o, en yndig nådes-sommer!
Halleluja, halleluja!

3

Han, som Abraham var lovet,
menighedens liv og hoved,
Jakobs krone, sol og lyst,
alle folkes fryd og trøst,
han drog ind hos os omsider,
sagtelig til Zion rider.
Halleluja, halleluja!

4

Nu må skyggen bort sig vende1
og det billedværk få ende.
Hvad skal offerdyrets blod?
Jesus gav os evig bod.
Hvad har pagtens ark at sige?
Her er nådens rette rige.
Halleluja, halleluja!

5

Mose rige nu ophører,
Kristi friheds Ånd os fører,
borte er den trældoms frygt;
hvo Guds nåde ret har søgt,
kan sig i vor frelser fryde
børnefriheds stand at nyde.
Halleluja, halleluja!

6

Nu er forhæng sønderrevet,
og en indgang åbnet blevet
i Guds helligdom at gå,
for ham uden frygt at stå;
han, som verdens lys er blevet,
nattens mørkhed har fordrevet.
Halleluja, halleluja!

7

Derfor, Zion, op at sjunge
og velsigne denne konge,
giv ham mund og hjerte til!
Du er brud, med dig han vil
riget dele; lad dig føre
ham til offer, lad dig høre:
Halleluja, halleluja!

Johann Anastasius Freylinghausen 1714.
Hans Adolph Brorson 1733.
Bearbejdet 1885.

1 Hebr 8,5-6; 10,1-4