HØR melodien

Se salmens tekst:
759. Nu hviler mark og enge
Vælg melodi:
 Heinrich Isaac 1539
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Paul Gerhardt
Peder Møller
Peter Frederik Adolph Hammerich

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Møller, Pederf. 30. nov. 1642 på Kongsberg, Norge. Han studerede i Lüneburg og Wittenberg 1662-63, og det antages at forældrene var tyske, tilkaldt til specialarbejde ved sølvminerne i Kongsberg. 1665 kom han til Kbh.s Univ., og nævnes siden som kapellan i Kristiania (Oslo). Gesandten Ulrik Fr. Gyldenløve tog ham 1669 med til London som ambassadepræst, men allerede året efter blev han tysk præst v. Vor Frelsers Kirke på Christianshavn og dansk præst i Ny-Hol­lænderbyen på Amager. 1672 tog han magistergrad. 1675 ~ Ingeborg Thø­gersdatter. Fra 1684 var han sognepr. v. Skt. Mikkels Kirke i Slagelse; 1685 ~ Mette Jacobsdatter Lund; 1688 ~ Anna Casparsdatter Hammermüller. M døde i Sla­gelse 5. sept. 1697.

Allerede i samtiden var det kendt, at M. var „en god Poet og skrev flere Psalmer“. Han oversatte i stor stil fra både tysk og engelsk, navnlig opbyggelsesskrifter og prædikener; en række af disse udgivelser forsynede han med salmer. Det var tilfældet i hans overs. af Heinrich Müllers: ‘Aandelige Spare-Timer’ 1667-69, og Joh. Lassenius’: Morgen- oc Aften- Bode- Skrifte- Commu­nion- og andre Tjd- og Nød-Bøner Den syngende Guds-Fryct ved den bedende at bestyrcke 1680, som var bønnebog til Daniel Paullis: Dend ny Fuldkommen Danske oc Norske Psalmebog, hvori der var opt. 13 af M’s salmer.

B  759


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Aften

759

Nu hviler mark og enge
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Gud, efter dig jeg længes

1

Nu hviler mark og enge,
nu alle går til senge,
nu slumrer by og land;
men I, min sjæl og tunge,
skal nu til afsked sjunge,
hvad eders skaber tækkes kan.

2

Se, dagen gik til ende,
i himlens sal sig tænde
de gyldne stjerner små;
som dem skal Gud mig smykke,
når han mig vil undrykke,
hjem til hans Paradis at gå.

3

Som mine trætte hænder,
når dagens gerning ender,
til hvilen glæder sig,
så glæd dig og, mit hjerte,
til efter strid og smerte
at vinde fred i Himmerig!

4

Træt er jeg af at våge,
luk jer, I øjenlåge!
men over liv og sjæl
våg du i al din nåde,
og vogt dem vel fra våde,
du øje over Israel!

5

I kære alle vegne,
om eder Herren hegne
mod fare én og hver;
Gud eders slummer lette,
med gyldne våben sætte
om eders seng sin englehær!

6

O Jesus, du min glæde,
du dine vinger brede
og sænke om mig ned!
Vil Slangen mig omslynge,
så lad din engel synge:
Det barn er gemt i Herrens fred!

Paul Gerhardt 1647. Peder Møller 1682..
Fr. Hammerich 1850. Bearbejdet 1889.