Se salmens tekst:
758. Nu velan, vær frisk til ...
Vælg melodi:
 Johann Schop 1642
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Rist
Hans Pedersøn
Peter Frederik Adolph Hammerich

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Rist, Johannf. 8. mar. 1607 i Ottensen v. Hamburg. F: sognepr. Caspar R. Johann fik sin skolegang i det lutherske Hamburg og det reformerte Bremen, og påbeg. jurastudiet v. univ. i Rinteln, men sprang til teologi med strejftog ind i medicinen, botanik­ken og matematikken. Han frekventerede både de lutherske universiteter i Rostock og Leipzig og de reformerte i Utrecht og Leyden. Efter en tid som huslærer blev R. 1635 sognepr. i Wedel v. Hamburg, og ~ Gisela Stapel. I modsætning til sine samtidige prædikede R. ikke mod andre kristendomsopfattelser, men tog sig af sit sogn, både som præst og som læge og apoteker. Han blev kendt for sin digtning, og medlem af flere litterære selskaber, modtog fyrstelige udmærkelser og blev ophøjet i adelsstanden som kejserlig pfalzgreve. R. døde 31. aug. 1667.

I en af de litterære ‘ordener’ havde R. fået tilnavnet „Der Rüstige“ – Den livlige; med henvisning til hans store, skriftlige produktivitet. Kritikerne ombyttede bogstaverne i hans navn: „es rinnt ja so“ – det flyder jo bare! Fak­tisk skrev han et hav af letflydende vers, i alt 649 salmer, og ikke alt havde intensitet eller afklarethed. R. udgav en række salmesamlinger, hvor flere var forsynet med melodier af hans gode ven, Hamburg-organisten Johann Schop. Det gælder især: Himlische Lieder, der udkom 1641-42 i 5 dele m. 10 salmer i hver. Der zu seinem allerheiligsten Leiden und Sterben hingeführter…Christus Jesus…besungen 1648 (1655). Neuer Himlischer Lieder 1651. Sabbathische See­lenlust 1651. Frommer und Gottseliger Christen Alltägliche HAuzmusik 1654. Neue Musikalische Fest-Andachten 1655. Neue Musikalische Katechismus Andach­ten 1656. Die verschmähete Eitelkeit und Die verlangete Ewigkeit I, 1658; II 1668. Neue Musikalische Kreutz- Trost- Lob- und Dank Schule 1659. Neues Musikalisches Seelenparadis I 1660 (salmer over GT), II 1662 (salmer over NT). Neue Hoch-heilige Passions-Andachten 1664.

A  175, 758  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Aften

758

Nu velan, vær frisk til mode
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Schop 1642

1

Nu velan, vær frisk til mode,
sind og sjæl, opmuntre dig,
pris dog Gud for alt det gode,
som han har bevist mod mig:
At han indtil denne dag
har antaget sig min sag,
har mig opholdt og bevaret
og mod Satans list forsvaret!

2

Denne dag er nu forsvundet,
solens skin har os forladt,
derimod har os omvundet
denne mørke, kolde nat.
Lad, o Gud, din Himmels glans
lyse for min sjæl og sans
og mit kolde hjerte tænde
af din kærlighed at brænde!

3

O du sjælens trøst og glæde,
o du herlighedens glans,
vær i nat hos mig til stede,
og med engle mig omskans!
Om end dagen viger brat,
bliv hos mig i mulm og nat,
lad din nåde mig omfavne,
at jeg ej min Gud må savne!

4

Dine vinger skal mig dække,
lad mig hvile i dit skød,
intet ondt skal mig forskrække
eller hindre søvnen sød!
Dig befaler jeg i hånd
liv og legem, sjæl og ånd,
hustru, børn og slægt og venner,
også dem, jeg ikke kender!

Johann Rist 1642.. Hans Pedersøn 1663..
Fr. Hammerich 1850-1852.