Se salmens tekst:
758. Nu velan, vær frisk til ...
Vælg melodi:
 Johann Schop 1642
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Johann Rist
Hans Pedersøn
Peter Frederik Adolph Hammerich

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Pedersøn, Hansf. 1612 i Longelse på Lolland. F: sognepr. Peder Hansen. Efter latinskolegang i Odense, kom han på universitetet i Kbh. og blev derefter huslærer, siden hører v. Odense Latinskole. 1639 blev P. sognepr. i Stenstrup på Sydfyn. Han var ~ Mette Hansdatter; ~ Kirsten Jensdatter Frøich. P. døde 1675.

En søn af P.’s nabopræst Christoffer Friis har efterladt sig en omtale af P. i en kommentar til forfatterregistret i Kingos salmebog: „Ved den Psalme ‘Nu velan vær frisk tilmode’ staaer intet meer end disse Ord: af Tydsken’. Men jeg tør dristig sige, at han har oversat den, thi jeg veed, at min salig Fader, Lucas Mathias Friis, skrev ham et Vers til ære, da Hr. Hans denne Psalme havde udsat, hvilket ieg endnu eier.“

B  758  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Aften

758

Nu velan, vær frisk til mode
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Johann Schop 1642

1

Nu velan, vær frisk til mode,
sind og sjæl, opmuntre dig,
pris dog Gud for alt det gode,
som han har bevist mod mig:
At han indtil denne dag
har antaget sig min sag,
har mig opholdt og bevaret
og mod Satans list forsvaret!

2

Denne dag er nu forsvundet,
solens skin har os forladt,
derimod har os omvundet
denne mørke, kolde nat.
Lad, o Gud, din Himmels glans
lyse for min sjæl og sans
og mit kolde hjerte tænde
af din kærlighed at brænde!

3

O du sjælens trøst og glæde,
o du herlighedens glans,
vær i nat hos mig til stede,
og med engle mig omskans!
Om end dagen viger brat,
bliv hos mig i mulm og nat,
lad din nåde mig omfavne,
at jeg ej min Gud må savne!

4

Dine vinger skal mig dække,
lad mig hvile i dit skød,
intet ondt skal mig forskrække
eller hindre søvnen sød!
Dig befaler jeg i hånd
liv og legem, sjæl og ånd,
hustru, børn og slægt og venner,
også dem, jeg ikke kender!

Johann Rist 1642.. Hans Pedersøn 1663..
Fr. Hammerich 1850-1852.