Se salmens tekst:
754. Se, nu stiger solen af ha...
Vælg melodi:
 Lars Nielsen 1891
 Oluf Ring omkring 1915
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Jakob Christian Lindberg Knudsen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Knudsen, Jakob Christian Lindbergf. 14. sept. 1858 i Rødding. F: højskolelærer Jens Lassen K. M: Nanna Marie Frederikke Boisen. Fam. fl. t. Dalum Højskole 1862, og 1864 til Aggersborg, hvor faderen blev sognepr. indtil 1872, hvor han fl. t. Lejrskov-Jordrup v. Kol­ding. K. beg. som landbrugselev, men kom 1873 på Askov højskole; 1877 blev han student fra artiumkursus i Kbh. og beg. teologisk studium. 1879 ~ Frede­rikke f. Plockross. Han blev cand. teol. 1881 og samme efterår lærer i dansk og engelsk på Askov Højskole. 1890 blev K. præst f. den nyoprettede valgmh. i Mellerup v. Randers. Her skiltes han fra sin første hustru 1893. Efter højskoleforst. J. Beks død bistod K. med at videreføre den stedlige højskole, og 1896 ~ Helga Bek, forargelsen tvang ham til afsked. Året efter fl. han til Randers, og levede de flg. år som foredragsholder og oplæser, og af forfatterskabets indtægter som efterhånden forøgedes. 1901 fl. han til Glostrup, siden til Hillerød og Birkerød, hvor han døde 21. jan. 1917.

K’s forfatterskab modnedes langsomt. 1891 udgav han skuespillet: ‘Cromwells Datter’, 1898: ‘Et Gjensyn’. Romanen ‘Den gamle Præst’, 1899, skabte en heftig debat om kristendom og selvmord. De personlige fortællinger ‘Gjæ­ring-Afklaring’ 1902, og: ‘To Slægter’ 1910, og Luther-skildringen: ‘Angst’ (1912) og: ‘Mod’ (1914) slog for alvor hans navn fast. I ‘For Livets Skyld’ 1905 og ‘Inger’ 1906 behandlede han ægteskab og skilsmisse. ‘Fremskridt’ 1907 og ‘Lærer Urup’ 1909 handler om opdragelse og forløjet humanisme. Også ro­manerne ‘Sind’ 1903 og ‘Rodfæstet’ 1911 står som markante værker i det tidl. 1900-tals danske litteratur. Allerede 1893 havde han udgivet en række ‘Christelige foredrag’, og 1908 udkom ‘Livsfilosofi’ som begge sætter K. og hans forfatterskab i perspektiv.

Litteraturhistorikeren Ejnar Thomsen udgav 1938 Jakob Knudsens Digte, hvori hans salmer var samlet. Tre salmer fra Mellerup-årene står stadig markant.  De to – morgensalmen „Se, nu stiger solen“ og høstsalmen: „Vi pløjed og vi saa’de“ havde K. selv taget med i den salmebog han og Valdemar Brücker udgav til valgmenighedsbrug: Salmebog for Kirke og Hjem 1892. Den blev brugt i Mellerup og Aagaard valgmenigheder og også i de sønderjyske frimenigheder som tillæg til Nordslesvigsk salmebog. Nattesalmen beholdt han for sig selv.

A  754, 785

B  730  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Morgen

754

Se, nu stiger solen af havets skød
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Lars Nielsen 1891
Oluf Ring omkring 1915

1

Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand, i glød;
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst!

2

Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død.

3

Takke ham, som gav mig, når sol står op,
selv at føle morgen i sjæl og krop,
at al mørkhed svinder og sjælevé,
blot jeg trygt vil sige: din vilje ske!

4

O, at jeg tør favne dig, skære dag,
kalde dig med navne, min sjæls behag,
alle gode navne, som bedst jeg ved:
Moder, søster, elskte: min kærlighed!

5

Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind,
did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind,
ret som om det ånded af lyset ud -
o du milde Fader, min skaber, Gud!

6

Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lad mig ikkun stævne imod min grav:
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn.

7

Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly;
o for sejersjubel, for salig lyst:
Lyset stander stille på livets kyst!

Jakob Knudsen 1891.