HØR melodien

Se salmens tekst:
737. Jeg vil din pris udsjunge
Vælg melodi:
 Hamburg 1598
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Georg Niege
Hans Christensen Sthen
Jacob Madsen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Niege, Georgf. 25. okto. 1525 i Alledorf, Hessen. Som otteårig blev han kordreng i landgrevens kantori i Kassel. Fra 1542 studerede han v. univ. i Marburg, men lod sig 1546 hverve som lejesoldat og deltog blandt de lutherske tropper i den schmalkaldiske krig 1547. Året efter var han i Skotland, og 1552 blev han sekr. og skriver for greven af Oldenburg. 1553 blev han gift, men året efter taget i krigsfangenskab, og først løsladt godt et år efter. Efter en kort tid som notar i Buxtehude, slog han sig ned med sin familie i Stade, hvor han 1558 blev ærkebiskoppelig toldembedsmand. 1563 var han med i krigen mod Danmark på svensk side; blev udnævnt til kaptajn og tog et togt til Nederlandene. 1567 blev N. sekr. i Minden, året efter amtmand i Hausberge. 1578 drog han atter i krig, og blev siden statholder i Lage 1582. Tre år efter fik han embede i Her­ford, men fl. 1587 til Rinteln som pensionist. N. døde 7. jul. 1588.

N.’s salmer står i sær medsætning til hans omflakkende, urolige liv. De er skrevet gennem en årrække, og formodentlig i flere tilfælde trykt enkeltvis, hvor han nu boede; men først 1582 forsøgte han at udgive en samlet udgave i flere bind. Manuskriptet til det første havde titlen: DIE SIEBEN BVS/ PSALMEN/ Sampt allerley Christlichen Beth/ Danck vnd Lehrgesengen/ auch/ Gebethen vnd Sprüchen der heiligen Schrift/ altes vnd newes/ testaments/ guten Lehren/ nützlichen vermanungen vnd erinnerungen mit müglichem/ fleisse in eines verfasset, Durch Georgen Niegen von Allendorff/ Hauptman. Der blev ikke fundet midler til trykningen, og først i 1585-87 fik han udgivet en lille andagtsbog: Creutzbüchlein, hvori han offentliggjorde nogle salmer.

A  737  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Morgen

737

Jeg vil din pris udsjunge
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Hamburg 1598

1

Jeg vil din pris udsjunge
i denne morgenstund,
o Gud, med røst og tunge
af ganske hjertens grund,
ved din Søn, Jesus Krist,
som er vor frelser kære
og vil vor talsmand være;
al pris bør ham for vist.

2

For hans skyld jeg af nåde
er nu bevaret vel
i denne nat fra våde
til legeme og sjæl;
jeg be'r ydmygelig:
Du mig min synd tilgive,
hvormed jeg her i live
har tit fortørnet dig.

3

Bevar mig her i live;
min hustru, mine små
vil i din hånd jeg give
med alt, hvad jeg mon få;
mit ganske hus og hjem
med ære, kraft og evne,
og hvad jeg mer kan nævne,
o Gud, i nåde gem!

4

Lad dine engle blive
hos mig i farens tid
og Satans list fordrive!
Thi det er al hans id
at bringe mig i fald;
sin ondskab vil han øve,
at han kan mig bedrøve
i denne jammerdal.

5

Gud skal for alting råde,
thi alting han formår,
han ved bedst vej og måde,
hvorved sit mål han når;
til ham står al min lid,
han skal mig vel bevare
og vogte for al fare
i al mit levneds tid.

Georg Niege før 1582.
Hans Christensen Sthen efter 1592.
Jacob Madsen senest 1600.