HØR melodien

Se salmens tekst:
737. Jeg vil din pris udsjunge
Vælg melodi:
 Hamburg 1598
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Georg Niege
Hans Christensen Sthen
Jacob Madsen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Madsen, JacobMan ved kun lidt om M.’s baggrund. Det antages, at han o. 1580 blev frataget embedet som sognepr. i Gentofte, og derefter levede med hustru og børn i København ‘uden vanære’. Hans afsættelse skyldes således ikke embedsførelsen eller andre fejltrin, men måske en omstrukturering. Det er, hvad man kan gæt­te af, at M. fik en årlig understøttelse af kongen på 10 rigsdaler ‘på grund af sin store nød og armod’. I 1597 samlede præsterne i Roskilde landemode ind til ham.

For at hjælpe på sine indtægter forfattede M. små, letsælgelige opbyggelsesskrifter, men også en oversættelse af en skotsk bog: ‘Dialogus eller en Samtale imellem Forfarenhed oc en Hofftienere om Verdens elendige Væsen, oc begribis udi fire Bøger om Monarchier’ 1591. Tillige fordanskede han: Taffler eller stam Register om Danmarchis oc Norgis Konger…’ og: ‘It ret Christeligt Leffnitz Begyndelse…’ 1592. Flere af disse var på vers; og det førte til egentlige salmearbejder: Den LI Penitentz Psalme etc. 1593 og: Tuende skøne Aandelige Viser: Den ene paa Danske. Jeg vil din prijs udsiunge/ etc. Den anden paa Tydske. Aus meines Hertzens grunde/ etc. Nu nylige vdsæt aff Tydske paa Danske aff Jacob Matzsøn K. Kiøb. 1603 – som må være enten et optryk eller en posthum udgivelse, idet M. døde 19. sept. 1600. 

B  737  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Morgen

737

Jeg vil din pris udsjunge
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Hamburg 1598

1

Jeg vil din pris udsjunge
i denne morgenstund,
o Gud, med røst og tunge
af ganske hjertens grund,
ved din Søn, Jesus Krist,
som er vor frelser kære
og vil vor talsmand være;
al pris bør ham for vist.

2

For hans skyld jeg af nåde
er nu bevaret vel
i denne nat fra våde
til legeme og sjæl;
jeg be'r ydmygelig:
Du mig min synd tilgive,
hvormed jeg her i live
har tit fortørnet dig.

3

Bevar mig her i live;
min hustru, mine små
vil i din hånd jeg give
med alt, hvad jeg mon få;
mit ganske hus og hjem
med ære, kraft og evne,
og hvad jeg mer kan nævne,
o Gud, i nåde gem!

4

Lad dine engle blive
hos mig i farens tid
og Satans list fordrive!
Thi det er al hans id
at bringe mig i fald;
sin ondskab vil han øve,
at han kan mig bedrøve
i denne jammerdal.

5

Gud skal for alting råde,
thi alting han formår,
han ved bedst vej og måde,
hvorved sit mål han når;
til ham står al min lid,
han skal mig vel bevare
og vogte for al fare
i al mit levneds tid.

Georg Niege før 1582.
Hans Christensen Sthen efter 1592.
Jacob Madsen senest 1600.