Se salmens tekst:
730. Vi pløjed og vi så'de
Vælg melodi:
 J. A. P. Schulz omkring 18...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Matthias Claudius
Jane Montgomery Campbell
Jakob Christian Lindberg Knudsen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Knudsen, Jakob Christian Lindbergf. 14. sept. 1858 i Rødding. F: højskolelærer Jens Lassen K. M: Nanna Marie Frederikke Boisen. Fam. fl. t. Dalum Højskole 1862, og 1864 til Aggersborg, hvor faderen blev sognepr. indtil 1872, hvor han fl. t. Lejrskov-Jordrup v. Kol­ding. K. beg. som landbrugselev, men kom 1873 på Askov højskole; 1877 blev han student fra artiumkursus i Kbh. og beg. teologisk studium. 1879 ~ Frede­rikke f. Plockross. Han blev cand. teol. 1881 og samme efterår lærer i dansk og engelsk på Askov Højskole. 1890 blev K. præst f. den nyoprettede valgmh. i Mellerup v. Randers. Her skiltes han fra sin første hustru 1893. Efter højskoleforst. J. Beks død bistod K. med at videreføre den stedlige højskole, og 1896 ~ Helga Bek, forargelsen tvang ham til afsked. Året efter fl. han til Randers, og levede de flg. år som foredragsholder og oplæser, og af forfatterskabets indtægter som efterhånden forøgedes. 1901 fl. han til Glostrup, siden til Hillerød og Birkerød, hvor han døde 21. jan. 1917.

K’s forfatterskab modnedes langsomt. 1891 udgav han skuespillet: ‘Cromwells Datter’, 1898: ‘Et Gjensyn’. Romanen ‘Den gamle Præst’, 1899, skabte en heftig debat om kristendom og selvmord. De personlige fortællinger ‘Gjæ­ring-Afklaring’ 1902, og: ‘To Slægter’ 1910, og Luther-skildringen: ‘Angst’ (1912) og: ‘Mod’ (1914) slog for alvor hans navn fast. I ‘For Livets Skyld’ 1905 og ‘Inger’ 1906 behandlede han ægteskab og skilsmisse. ‘Fremskridt’ 1907 og ‘Lærer Urup’ 1909 handler om opdragelse og forløjet humanisme. Også ro­manerne ‘Sind’ 1903 og ‘Rodfæstet’ 1911 står som markante værker i det tidl. 1900-tals danske litteratur. Allerede 1893 havde han udgivet en række ‘Christelige foredrag’, og 1908 udkom ‘Livsfilosofi’ som begge sætter K. og hans forfatterskab i perspektiv.

Litteraturhistorikeren Ejnar Thomsen udgav 1938 Jakob Knudsens Digte, hvori hans salmer var samlet. Tre salmer fra Mellerup-årene står stadig markant.  De to – morgensalmen „Se, nu stiger solen“ og høstsalmen: „Vi pløjed og vi saa’de“ havde K. selv taget med i den salmebog han og Valdemar Brücker udgav til valgmenighedsbrug: Salmebog for Kirke og Hjem 1892. Den blev brugt i Mellerup og Aagaard valgmenigheder og også i de sønderjyske frimenigheder som tillæg til Nordslesvigsk salmebog. Nattesalmen beholdt han for sig selv.

A  754, 785

B  730  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Årstiderne

730

Vi pløjed og vi så'de
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: J.A.P. Schultz omkring 1800

1

Vi pløjed og vi så'de
vor sæd i sorten jord,
så bad vi ham os hjælpe,
som højt i Himlen bor,
og han lod snefald hegne
mod frosten barsk og hård,
han lod det tø og regne
og varme mildt i vår.
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!

2

Han er jo den, hvis vilje
opholder alle ting,
han klæder markens lilje
og runder himlens ring,
ham lyder vind og vove,
ham rører ravnes nød,
hvi skulle ej hans småbørn
da og få dagligt brød?
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!

3

Ja, tak, du kære Fader,
så mild, så rig, så rund,
for korn i hæs og lader,
for godt i allen stund!
Vi kan jo intet give,
som nogen ting er værd,
men tag vort stakkels hjerte,
så ringe som det er!
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!

Matthias Claudius 1782. Bearbejdet 1800.
Jane M. Campbell 1861.
Jacob Knudsen 1891.