Se salmens tekst:
73. Vi synger med Maria
Vælg melodi:
 Harald Gullichsen 1980
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Eyvind Skeie
Peter Balslev-Clausen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Balslev-Clausen, Peterf. 15. feb. 1943 i Vejlby på Djursland. F: provst Thorkild B-C. M: Ruth f. Jessen. Student 1961 fra Roskilde Katedralskole. Cand. theol. Kbh Univ. 1969. Reside­rende kapellan i Hellerup 1971; s.å. ~ cand. jur. Elsebet f. Bjerrum. Orlogspr. af reserven 1979. Provst for Gentofte provsti 1996.

B-C.’s videnskabelige indsats har koncentreret sig om hymnologiske em­ner. 1981 blev han ekstern lektor i kirkehistorie v. Det teologiske Fakultet, Kbh. 1989 teologisk licentiat på en afh. om motiv og struktur i Grundtvigs salmer. Siden 1975 har han redigeret tidsskriftet Hymnologiske Meddelelser. B-C. har bi­draget til det fælles-skandinaviske salmeforskningsinitiativ Nord­ Hymn, og skrevet talrige artikler om hymnologi i danske og udenlandske tidsskrifter, ligesom han har udg. bøger om Grundtvigs og Ingemanns salmedigtning.

Som medudg. af Bibelhistoriske sange og salmer, sekretær for Kirkemins. revision af Den Danske Salmebog, Tillæg til Den Danske Salmebog 1994 samt Salmebogskommissionen 1993-2002 har B-C. ydet en direkte indsats i dansk salmebogshistorie, og er tillige oversætter af en række norske salmer som er optaget i flere salmebogstillæg og i DDS 2002.

B  73, 367  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Troen på Guds Søn - Tidens fylde

73

Vi synger med Maria
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Harald Gullichsen 1980

Denne salmetekst er ikke til rådighed,

men melodien kan afspilles