HØR melodien

Se salmens tekst:
726. Gak ud, min sjæl, betrag...
Vælg melodi:
 Genève 1551
 Nathan Söderblom 1916
Orgel, flerstemmigt Piano, flerstemmigt Piano, enstemmigt 00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Paul Gerhardt
Christian Malta Kragballe

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Kragballe, Christian Maltaf. 27. aug. i Vejle. F: Frederik Lemvig K. M: Conradine Vilhel­mine Louise f. Nissen. Efter studentereks. 1843 læste K. teologi og blev kandidat 1848, og derefter religionslærer på Schneekloths Skole i Kbh. 1852 ~ Elise Christiane Emilie Bal­sløw. Biskop Martensen nægtede at ordinere ham til kapellan hos Peter Rørdam i Lyngby p.g.a. en artikel, hvori K. havde hæv­det, at dåben først kunne virke, når den udførtes af en præst, der følte sig i ‘åndelig overensstemmelse med ritualet’. Det afstedkom en skriftlig strid hvor Grundtvig og Birkedal stod stejlt overfor Martensen og andre. K. engagerede sig i udgivelsen af Kir­kelig Samler, der i den årrække bladet udkom præsenterede en mængde nye salmer, især af Grundtvig. Først 1872 blev K. ordineret; ikke til et dansk embede, men for at kunne blive huspræst hos den svenske godsejer Rosenmüller i Tyllinge, Sverige. 1888 blev K. sognepr. i As-Klakring v. Horsens, hvorfra han tog afsked 1895 og bosatte sig i Horsens. Der døde han 16. febr. 1897.

K. oversatte engelsk og tysk andagts- og opbyggelseslitt. bl.a. John Bunyans: A Pilgrims Progress, og Joh. Arndts: Vier Bücher von den wahren Chri­stentum (1855) hvori hans oversættelse af Gerhardts sommersalme først frem­kom. S.å. begyndte han at udgive tidsskr. ‘Kirkelig Samler’. I de år, han var præst i Sverige udgav han en salmesamling på 117 salmer, fortrinsvis danske og af Grundtvig, oversat til svensk, men således, at de kunne synges efter Weyses koralbog. En forøget udg. kom i 1875: Psalmer till Christelig Upplys­ning och Uppbyggelse. Andra Upplagen, öfversedd och rättad. Her var 366 salmer, bl.a. en række Grundtvig-oversættelser foretaget af Emilia Ahnfelt-Laurin.

B  726  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Årstiderne

726

Gak ud, min sjæl, betragt med flid
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Genève 1551
Nathan Söderblom 1916

1

Gak ud, min sjæl, betragt med flid
i denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!
Se, hvor hvert lille blomsterpar
sig yndefuldt nu smykket har
på marker og i haver!

2

Hvert træ nu pranger med sit løv,
og jorden dækker til sit støv
med sommergrønne klæde,
og skønnere er liljens dragt
end Salomon i al sin pragt
på gyldne kongesæde.

3

Højt svinger sig de lærker små,
og duerne fra dunkle vrå
i skov og mark sig fryder,
og nattergalen, hør engang!
nu synger glad sin vekselsang,
så bjerg og dal genlyder.

4

Hver hvedemark om gylden høst
nu varsler til den gamles trøst
og til de unges glæde;
og Paradisets takkesang
genlyder i en efterklang
fra lave barnesæde.

5

Ak, tænker jeg, er der så stor
en skønhed på den faldne jord
for syndere at finde,
hvor skal vi da vel frydes ved
al glansen af Guds herlighed,
som er i Himlen inde!

6

Hvor må det være sødt især
at vandre i Guds-haven dér
i evighedens sommer
og høre dér den dag så lang
de tusinde serafers sang,
hvor natten aldrig kommer.

7

Velsign os med din Helligånd,
og plej os med din egen hånd,
så vi for dig må være
som blomster små med liflig lugt,
som træer fyldt med yndig frugt
til Jesu Kristi ære!

8

Og, Fader, når du ejegod
oprykker blomsten med sin rod
for bedre den at gemme,
o, plant mig da, og giv mig læ
ved livets væld, af livets træ
i Paradis derhjemme!

Paul Gerhardt 1653.
Chr. M. Kragballe 1855.