Se salmens tekst:
716. Guds godhed vil vi prise
Vælg melodi:
 Visemelodi/Joachim Magdebu...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Paul Eber
Rasmus Katholm
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Eber, Paulf. 8. nov. 1511 i Kitzingen, Nederfranken. F: Skrædder Johannes E. M: Margaretha f. Pflaum. Efter et år i latinskole tvang sygdom og et invaliderende fald fra hesteryg E. til langvarig re­krea­tion, men han fuldførte med offentlig støtte gymnasiet i Nürn­berg, hvorefter han påbegyndte teologisk studium i Wittenberg 1532. Her kom han i nær forbindelse med Luther og især Melanchthon, hvem han bistod med skriftligt arbejde. 1536 blev han docent i filosofi ved Wittenbergs universitet.

Melanchthon valgte E.’s hustru: Helena Küffner; de blev gift 1541 og fik 14 børn. Hendes navn danner akrostikon i salmen „Hellft mir Gotts güte preisen“ (Se: Guds godhed vil vi prise). Samme år blev han professor i latinsk grammatik, senere også i fysik, og underviste efter datidens lærde tradition i både naturvidenskab, filosofi, sprog og teologi. Under den Schmalkaldiske krig, hvor universitetet næsten var forladt af lærere og studenter, var E. en af de få, der forblev på sin post. Trængslerne under krigen, hvor han og familien måtte gå under jorden, blev senere udtrykt i salmen: „Wenn wir in höchsten nöten sind“ (se: Når i den største nød vi stå).

Ved universitetets genåbning 1548 vendte E. tilbage, og blev rektor 1551-52. 1556 blev han professor i hebraisk, slotspræst i Wittenberg, og 1558 efterfulgte han Bugenhagen som førstepræst i Wittenberg og generalsuperintendent i kurfyrstendømmet Sachsen. 1559 tog han teologisk doktorgrad og stod, efter Melanchthons død, som den teologiske førerskikkelse i Wittenberg. I denne egenskab måtte han gennemgå en række stridigheder, og mødte også personlige sorger. E. døde 10. dec. 1569.

Paul Ebers salmedigtning er ikke omfattende, men alligevel betydningsfuld. Hans salmer forener Reformationens behov for klar og enkel tale, der på en gang forkynder og forklarer. De nåede til Danmark med Thomissøns salmebog 1569 og bevarede deres plads i salmebøgerne helt frem til nutiden.

A  526, 527, 716

B  639  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Årstiderne

716

Guds godhed vil vi prise
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Visemelodi / Joachim Magdeburg 1571

1

Guds godhed vil vi prise,
de store med de små;
den bedste nytårsvise,
som vi kan finde på,
er tak af hjertens grund
for gave god fuldmangen
til os i år forgangen
af Gud så rig og rund.

2

Fik føde vi og klæde,
gik frit vi ind og ud,
har vi haft hjertens glæde,
det alt er fra vor Gud;
og satte han med fred
i kirke og i skole
ej nådig til os stole
midt i sin kristenhed?

3

Vi føle må med smerte,
det alt er ufortjent,
men Gud har faderhjerte
til synder hver omvendt;
tror vi kun på hans Søn,
tilgiver han os brøden,
formindsker daglig nøden,
forøger troens løn.

4

Vor Fader i det høje,
som var i år så mild!
Vi nåde for dit øje
har fundet hidindtil;
i Jesu Kristi navn
vi beder dig så såre:
Vær dobbelt mild ad åre!
Råd bod på alle savn!

Paul Eber (1571). Rasmus Katholm 1575.
N.F.S. Grundtvig 1845.