Se salmens tekst:
711. Forlen os freden, Herre, ...
Vælg melodi:
 Efter førremformatorisk h...
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Martin Luther
Uffe Hansen

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Hansen, Uffef. 14. dec. 1894 i Skærum, Vendsyssel. F: gårdejer Hans H. M: Ane f. Nielsen. Efter nogle år som landbrugsmedhjælper blev han student fra Døckers kursus 1915 og teologisk kandidat (Kbh.) 1921. S.å. sognepr. Aggersborg-Bejstrup, samt ~ Marie Kier­kegaard. 1925 valgmh.pr. Ubberup-Gørlev indtil sin af­sked i 1965, hvor han flyttede til Kalundborg og siden levede sine sidste år hos en plejedatter i Holland. Han døde 11. sept. 1994.

H. var stærkt engageret i den tidlige fredsbevægelse efter Anden Verdenskrig. Han var fra 1938 rejsesekretær for foreningen ‘Aldrig mere Krig’; fmd. for Dansk Fredsraad 1947-52 og 1952-60 fmd. for danske præsters fredsgruppe, tillige for Dansk Fredskomite 1960; og rådsmedlem i World Peace Council.

H. var 1941-60 fmd. for Grundtvigsk Konvent og fra 1950-64 fmd. for Foreningen af grundtvigske Valg- og Frimenigheder. Bestyrelsesmedl. i Grundt­vigselskabet 1949.

Hans forfatterskab har Grundtvig som hovedemne, især salmestoffet. H. var medudgiver af værket: De grundtvigske Fri- og Valgmenigheder I-II 1944, og: Grundtvigs Sang-Værk I-VI 1944-66, hvor han fra 1946 overtog arbejdet med Grundtvigs manuskripter. Tillige medvirkede H. ved udarbejdelsen af: Registrant over N.F.S.Grundtvigs efterladte papirer I-XXX 1956-64. Selv udgav H. Af Salmesangens historie 1959 og Grundtvigs Salmedigtning I-III 1937-66.

Allerede som 16-årig offentliggjorde H. en salme i bladet Dansk Ungdom, siden kom både oversættelser, bearbejdelser og originale salmer i en række blade og tiddskrifter. Ikke mindst hans tilføjelse til salmen „En rose så jeg skyde“ er blevet afholdt. Som pensionist udgav han to digtsamlinger: Ord, 40 bibelske digte 1960 og Tro. 40 kristelige digte 1970.

Fra 1933 var H. medlem af udvalget bag de frie menigheders salmebog (fmd. fra 1947), og var således en hovedkraft bag samlingen af de mange valg- og frimenighedssalmebøger i den fælles salmebog: Salmer. Valgmenigheder og Frimenigheder 1935, og dennes 2. udg. 1949. H. var ligeledes medlem af det grundtvigske salmebogsudvalg, der fremlagde Dansk Salmebog. Et grundt­vigsk Forslag 1944. Endelig blev H. et „indflydelsesrigt medlem af det officielle salmebogsudvalg af 29. maj 1946“ (Malling), som udarbejdede Den Danske salmebog 1953.

B  117, 711  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Fædrelandet

711

Forlen os freden, Herre, nu
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Efter førreformatorisk hymne / Nürnberg 1531

1

Forlen os freden, Herre, nu
i disse trængselstider!
Der er dog ingen uden du,
som for os arme strider.
Vor frelser er du alene.

2

Lad os ej frygte mennesker,
som græs er deres dage;
men du vor Gud og skaber er,
din magt er uden mage.
Lad dig os alene frygte!

3

Hvad modgang os kan komme til
med trængsel, nød og fare,
dermed os Gud kun prøve vil;
sin Søn han ej lod spare,
hvi skulle da fri vi være!

Sir 50,23
Da pacem Domine 6. årh.
Martin Luther 1529. Dansk 1533.
Uffe Hansen 1943.