Se salmens tekst:
707. Forgæves er vor kraft og...
Vælg melodi:
 Valentin Schumann 1539
 Strassburg 1525
00.00 / 00.00
Illustrationer af Bjørn Nørgaard - fra "Min første salmebog".

Se andre salmer

Salmer med samme
melodi(er)
Salmer af samme
forfatter(e)

Læs noter

Noter til salmeteksterne

Læs om forfatterne

Lazarus Spengler
Hans Tausen
Carl Joakim Brandt

FIND salmenSøg på:
  • ord i titel eller tekst
  • nummer, komponist, forfatter
Avanceret søgning

Biografi


Spengler, Lazarusf. 13. mar. 1479 i Nürnberg. F: byskriver Georg S. M: Agnes f. Ulmer. S. læste jura v. univ. i Leipzig fra 1494, men afbrød pga. faderens død og fik ansættelse på rådhuset i Nürnberg. 1501 ~ Ursula Schulmeister. 1507 blev S. sekr. for byrådet – efter sigende kunne han diktere seks forskellige breve ell. dokumenter samtidig, uanset at de omhandlede lige så mange forskellige sager. 1518 blev han medl. af byens råd, og stiftede be­kendtskab m. Luther. Året efter udgav han et offentligt stridsskrift, hvori han tog Luthers parti, og blev som følge heraf inkluderet i den pavelige bandbulle mod Luther og Karlstadt 1520. Efter reformationen i Nürnberg gik S. i gang med skolevæsenet og en ny kirkeordning, trykt 1532. Hans juridiske tilgang gjorde ham til en klarhjernet og værdifuld støtte i de teologiske drøftelser, og han var blandt de fremtrædende lutherske delegater v. rigsdagen i Augsburg 1530. Tidligt mistede han sin hustru og siden også seks af ni børn. S. døde 7. sep. 1534.

Der findes bevaret henved 40 teologisk-juridiske skrivelser af S., samt et trykt testamente (m. fortale af Luther). Hans eneste salme: „Durch Adams Fall ist ganz verderbt“ (1524) blev opt. i Wittenberg-korsalmebogen s.å. og citeret i Konkordieformlens afsnit om arvesynden.

A  707  


Kilde:
Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog bd. I, Det Kgl. Vajsenhus' Forlag 2003

Menneskelivet - Fædrelandet

707

Forgæves er vor kraft og kunst
© Det Kgl. Vajsenhus' Forlag
Mel.: Valentin Schumann 1539
O store Gud, din kærlighed

1

Forgæves er vor kraft og kunst,
hvis Gud dem ej betrygger,
og alle mestres flid omsonst,
når han ej huset bygger;
så og den stad
bag voldes rad,
som Gud ej har bevaret,
man gøre til,
ihvad man vil,
den er dog slet forsvaret.

2

Forgæves årle vi opstår
og plager os med møje,
vort anslag dog alene går,
som Herren det vil føje;
om og dit brød
med slid og nød
du har dig selv erhvervet,
gav Gud ej mild
dig held dertil,
dit arbejd var fordærvet.

3

Kun Himlens konge gør det så,
at rigerne får lykke,
det alt for tit vi sande må,
når uden ham de bygge;
sligt regiment
blev ilde endt,
hvor mægtigt det så lader,
men held det folk,
hvis hjertes tolk
er tro på Gud, vor Fader!

4

Lyksalig er den stad, det land,
hvor gudsfrygt står ved roret,
og hvert et hus, hvis styresmand
Gud leder selv i sporet.
Agt derfor på,
til ham du må
alene dig fortrøste!
Hvor glemt er han,
for folk og land
det bedste dog vil brøste.1

Sl 127
Lazarus Spengler (?) 1527.
(Hans Tausen 1544. Bearbejdet 1569).
C.J. Brandt 1885.
Bearbejdet 1890.

1 mangle